Vyriausybei bus pristatomas Ignalinos AE uždarymo progresas

Data

2019 04 09

Įvertinimas
0
IMG_4514.jpg

Balandžio 10 d. Vyriausybės pasitarime bus pristatyti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) praėjusių metų svarbiausi pasiekimai ir pagrindiniai 2019 metų darbai.

„Šiuo metu strategiškai svarbiausi darbai yra didžiosios infrastruktūros objektų statybos ir sėkminga jų eksploatavimo pradžia, taip pat panaudoto branduolinio kuro perkėlimas iš reaktorių į laikinąsias saugyklas. Mūsų pagrindinis tikslas – išlaikyti pasiektą darbų tempą artėjant prie paties sudėtingiausio etapo – galingiausių pasaulyje branduolinių reaktorių išmontavimo“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Vienas iš pagrindinių pasiekimų yra spartus panaudoto branduolinio kuro iškrovimas – iš abiejų IAE reaktorių kuras iškrautas anksčiau nei planuota. Į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą jau perkelta 100 konteinerių su panaudotu kuru. 2019 m. numatyta pervežti dar 40. Visas panaudotas branduolinis kuras – 190 konteinerių – į šią saugyklą bus patalpintas iki 2022 m. vidurio ir saugomas 50 metų.

Vieni svarbiausių IAE eksploatavimo nutraukimo darbų – panaudotam branduoliniam kurui ir kitoms radioaktyvioms atliekoms saugoti skirtos infrastruktūros statyba. Jau pastatyti penki iš septynių didžiųjų infrastruktūrinių objektų. Sėkmingai užbaigus bandymus su radioaktyviosiomis atliekomis, šiemet prasidės dar vieno strategiškai svarbaus objekto – naujojo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso pramoninė eksploatacija.

2019 m. kovą buvo paskelbtas mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno statybos darbų pirkimas. Į šį atliekyną, kurio eksploatacijos pradžia numatyta 2024 m., radioaktyviosios atliekos bus dedamos visą eksploatavimo nutraukimo laiką – iki 2038 metų.

Kasmet intensyvėja įrangos išmontavimo darbai. Iki šios dienos išmontuota beveik trečdalis – virš 50 tūkst. tonų – IAE esančios įrangos ir konstrukcijų.

Svarbiausias ateities darbas – dviejų galingiausių pasaulyje RBMK tipo reaktorių išmontavimas. Tai unikalūs ir technologiškai ypač sudėtingi darbai, kurie neturi analogų ir lig šiol nebuvo vykdomi nei vienoje valstybėje.

Šiems darbams, kurie bus vykdomi keliais etapais, jau pradėta intensyviai ruoštis: pradėti parengiamieji techniniai darbai (radiologinių mėginių ėmimas, inžinerinės inventorizacijos duomenų bazės pildymas), baigiama rengti pirmojo etapo (koncepcinio projekto parengimas, rizikų analizė, poveikio aplinkai vertinimas) projektinė ir paslaugų pirkimo dokumentacija. Pirmojo bloko reaktoriaus išmontavimo darbų pradžia numatoma 2027 m., antrojo bloko reaktoriaus – 2029 m.

Siekiant į šio projekto įgyvendinimą pritraukti geriausius ekspertus ir pasitelkti didžiausią patirtį turinčias tarptautines įmones, pernai rudenį IAE buvo vykdomi susitikimai su potencialiais rangovais iš viso pasaulio (dalyvavo 46 bendrovių atstovai).

Lietuva šiemet toliau tęsia aktyvias diskusijas su valstybėmis narėmis dėl tolimesnio Ignalinos AE uždarymo finansavimo. Europos Parlamentas yra pritaręs, kad eksploatavimo nutraukimui 2021-2027 m. ES turėtų būti skirta tiek, kiek ir prašo Lietuva – 780 mln. eurų ir būtų išlaikytas dabartinis finansavimo lygis, kai ES finansuoja 86 proc. projektų vertės. Lietuvos prašomas finansavimas būtinas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą IAE eksploatavimo nutraukimo procesą.