Vyriausybė pritarė skaidresnei energetikos įmonių paslaugų kontrolei

Data

2018 06 15

Įvertinimas
0
Ken Teegardin.jpg

Birželio 13 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems įstatymų pakeitimams, kuriuose apibrėžiama, kaip turėtų būti atliekami įmonių, teikiančių paslaugas, kurių kainas reguliuoja valstybė, veiklos auditai. Nauja tvarka leis objektyviau įvertinti tokių įmonių reguliuojamos veiklos ataskaitų kokybę ir užkirs kelią piktnaudžiavimui.

Šiais įstatymų pakeitimais siekiama patvirtinti prevencinę priemonę, kuri padės užtikrinti teisingas kainas vartotojams ir toliau skaidrins energetikos sektorių. Nauja tvarka skatins įmones į energijos tarifus įtraukti tik su energijos tiekimu susijusias išlaidas, kas padės išvengti  nereikalingų teisinių ginčų dėl vartotojų permokų už patiektą energiją ar kitas paslaugas, kurių kainas reguliuoja valstybė.

Priėmus šiuos įstatymų projektus, įmonėms bus nustatyti aiškūs veiklos patikros objektai, susijusios sąvokos ir suprantamas auditorių bei audito įmonių atliekamų patikrų paslaugų mastas. Pakeitimai numato, kad valstybės reguliuojamas paslaugas teikiančių įmonių veiklos ataskaitų patikros kokybę atliks Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

Numatoma, kad bendrovė, tapusi viešojo intereso įmone, pavyzdžiui, geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, paviršinių nuotekų tvarkytoju ar energetikos bendrove, kurios teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, turės įsteigti audito komitetą ir atitikti kitus viešojo intereso įmonei keliamus reikalavimus.

Įstatymų pakeitimai numato, kad VKEKK turės teisę nustatyti profesinius standartus, kuriais vadovaujantis bus atliekamos tokios patikros bei joms taikomi reikalavimai bei apimtys. Audito įmonei ar auditoriui atlikus patikrą ir parengus ataskaitą, ją reikėt pateikti vertinti VKEKK ir (ar) licenciją išdavusiai institucijai.

Svarbu pažymėti, kad naujieji reikalavimai galios įmonėms, kurių bent du rodikliai viršys toliau nurodytus dydžius: balanse nurodyto turto vertė – 20 mln. eurų, pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 mln. eurų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų. Taip pat tokių įmonių pajamos iš veiklų, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, turės sudaryti daugiau kaip pusę visų įmonės pajamų.

Šiuos pakeitimus Seimui siūloma svarstyti skubos tvarka, atsižvelgiant į tai, kad įmonės ir VKEKK galėtų pasirengti naujam reglamentavimui nuo kitų metų gegužės 1 d.

Su Energetikos ministerijos parengtu teisės aktų pakeitimų projektu susipažinti galima šioje svetainėje.