Vyriausybė pritarė ilgalaikio SGD tiekimo modelio įgyvendinimui

Data

2018 11 21

Įvertinimas
0
Litgas_fotografija_new.jpg

Lapkričio 21 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos pateiktiems suskystintų gamtinių dujų terminalo bei valstybės skolos įstatymų pakeitimų projektams. Šiais projektais siekiama sukurti teisinį pagrindą ilgalaikio SGD importo į Lietuvą užtikrinimui ir SGD terminalo veiklos sąnaudų optimizavimui bei mažinimui. Dabar šie pakeitimai bus pateikti Seimui svarstyti.

Vyriausybės priimti teisės aktų pakeitimai sukurs teisinį pagrindą Vyriausybei ir SGD terminalo operatoriui priimti sprendimus iki 2024 m. pabaigos ekonomiškai naudingiausiu būdu nuosavybės teise įsigyti SGD laivą bei leis nustatyti finansavimo mechanizmą SGD laivo įsigijimui ir SGD terminalo veiklos sąnaudų mažinimui.

Pakeitimuose numatomos priemonės leis sumažinti papildomą dedamąją, išdėstant SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų dalį, susijusią su SGD laivo „Independence“ 10 metų nuoma, per SGD terminalo veiklos laikotarpį.

„Tai racionalia logika ir išsamiais skaičiavimais pagrįstas, strategiškai reikšmingas ir, svarbiausia – visiems dujų vartotojams naudingas sprendimas. Užsitikrindami ilgalaikę prieigą prie SGD rinkos, garantuosime ilgalaikį gamtinių dujų tiekimo saugumą ir dujų kainos konkurencingumą“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Teisės aktų pakeitimai taip pat numato įgaliojimus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK) koreguoti papildomą dedamąją kainos dalį, atsižvelgiant į SGD terminalo operatoriaus prognozuojamas ir faktines pajamas.

Šiuo metu Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudos siekia apie 66 mln. eurų per metus. Šiuos pinigus sumoka Lietuvos gamtinių dujų sistemos naudotojai ir gamtinių dujų vartotojai – verslui ir pramonei tenka reikšminga sąnaudų dalis.

Seimui pritarus įstatymų pakeitimams dėl SGD laivo-saugyklos ateities, jau nuo 2019 m. antros pusės už SGD infrastruktūrą vartotojai kasmet mokėtų apie 40 proc. mažiau. Siūlomas ilgalaikis SGD tiekimo modelis leistų 23–28 mln. eurų sumažinti SGD terminalo metines veiklos sąnaudas.

Šių metų balandį tarptautinės kompanijos „Pöyry Management Consulting“ ekspertų parengta nepriklausoma ekonominė analizė dėl ilgalaikio suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importo užtikrinimo įvertino, kad ilgalaikio SGD tiekimo modelio kuriama ekonominė nauda Lietuvai sieks 60–160 mln. eurų per metus.

Studija taip pat parodė, kad SGD laivo įsigijimo teikiama nauda viršija sąnaudas kiekvienos nagrinėtos rinkos struktūros atveju, todėl Lietuvai naudinga išlaikyti SGD terminalo veiklą po 2024 m. Analizėje taip pat konstatuota, kad grynoji nauda Lietuvai yra didžiausia, kai SGD laivas įsigyjamas nuosavybės teise.

Rugpjūčio 20 d. Vyriausybės Ekonominės infrastruktūros plėtros komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į išsamią techninę ir ekonominę analizę bei nepriklausomų tarptautinių konsultantų rekomendacijas, pritarė sprendimui įsigyti SGD laivą-saugyklą 2024 m.

Komisija pavedė Energetikos ministerijai parengti ir pateikti ilgalaikio SGD tiekimo modelio įgyvendinimui reikalingus įstatyminio lygmens teisės aktų pakeitimus.

Įvertinant Klaipėdos SGD terminalo reikšmę šalies energetiniam saugumui ir poveikį konkurencijos gamtinių dujų rinkoje užtikrinimui, 2018 m. birželį Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje konstatuota, kad ilgalaikio SGD tiekimo tęstinumo užtikrinimas yra strategiškai svarbus Lietuvai.

Vienas svarbiausių Strategijoje įrašytų gamtinių dujų sektoriaus uždavinių – dar šiais metais priimti sprendimą dėl ilgalaikio SGD importo į Lietuvą užtikrinimo, taip pat optimizuoti ir mažinti SGD terminalo išlaikymo kaštus. Šie uždaviniai numatyti ir Vyriausybės programos įgyvendinimo plane.