Vilniaus energetikos forume ministras pristatė penkerių metų planą Lietuvos energetikai

Data

2018 11 07

Įvertinimas
2
DSC_1195.JPG

Lapkričio 7 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas skaitė pranešimą kasmet vykstančiame Vilniaus energetikos forume. Konferencijos dalyviams ir svečiams ministras pristatė energetikos ministerijos parengtą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (Strategijos) įgyvendinimo priemonių planą artimiausiems penkeriems metams. Po pranešimo ministras dalyvavo diskusijoje, kurios dalyviai aptarė didžiausius Strategijos įgyvendinimo iššūkius bei perspektyvas.

„Pirmą kartą Lietuvos energetikos strategijai parengtas labai konkretus įgyvendinimo priemonių planas, integruojantis skirtingus – energetikos, transporto ir klimato – sektorius. Šiame plane nubrėžti konkretūs tikslai ir darbai, reikalingos investicijos bei naujosios Strategijos nešama nauda visuomenei. Siekėme sukurti tokį dokumentą, kuriame Strategijoje numatyti tikslai būtų išskaidyti į labai konkrečius darbus, o  šių darbų sėkmę galima būtų vėliau įvertinti per suprantamus ir aiškiai pamatuojamus plano įgyvendinimo rodiklius“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Plane išvardinti darbai iki pat 2022 metų, kai vėl turės būti atnaujinama energetikos Strategija – dokumentas suskirstytas į 12 stambių tikslų, kurie skaidomi į 34 uždavinius, o šie bus įgyvendinti per 128 skirtingas priemones.

Pasak ministro, pagrindinis siekis buvo sukurti tokį planą, kuris nebūtų tiesiog biurokratinis dokumentas, o taptų gyvu ir suprantamu darbų sąrašu, naudingu visoms Lietuvos energetikos strategiją įgyvendinančioms institucijoms bei visuomenei. Planuojama, kad prie energetikos Strategijos įgyvendinimo priemonių plane numatytų uždavinių realizavimo prisidės net 35 skirtingos institucijos, įmonės bei kiti subjektai.

Ministras išryškino didžiausius pokyčius lemsiančius plane numatytus darbus, tokius kaip atsinaujinančios energetikos – tiek didžiosios (vėjo), tiek mažosios (saulės) – plėtra, daugiabučių pastatų renovacija, išmaniosios elektros apskaitos diegimas bei šilumos ūkio modernizavimas.

Ž. Vaičiūnas taip pat atvirai įvardino ir didžiausius iššūkius, kurie laukia įgyvendinant Strategijos planą, pavyzdžiui, perėjimą prie netaršaus transporto ar energetikos inovacijoms palankios terpės sukūrimą.

Ministras pakvietė visas suinteresuotas šalis – energijos vartotojus, verslininkus, pramonininkus, investuotojus, savivaldybių atstovus – aktyviai prisidėti įgyvendinant šį planą.
„Šio plano įgyvendinimo sėkmė taip pat vienareikšmiškai priklauso nuo glaudaus visų susijusių ministerijų – energetikos, aplinkos, susisiekimo ir žemės ūkio – bendradarbiavimo“, – sakė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.