Viceministras aptarė aktualius branduolinės energetikos klausimus su TATENA atstovais

Data

2017 09 21

Įvertinimas
0
20170921_104311_Burst01_nn.png

Rugsėjo 20 d. Vienoje 61-osios Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Generalinės konferencijos metu Lietuvos energetikos viceministras Simonas Šatūnas susitiko su TATENA Branduolinės saugos ir saugumo departamento direktoriumi Juan Carlos Lentijo bei kitų valstybių atstovais organizacijoje.

Susitikimų metu viceministras pristatė Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesą, iškėlė Lietuvai svarbius klausimus dėl Baltarusijoje statomos Astravo branduolinės elektrinės saugos ir galimybes užtikrinti, kad TATENA bei jos vykdomų misijų vardas nebūtų naudojamas klaidinančiame kontekste.

Kalbėdamas su TATENA Branduolinės saugos ir saugumo departamento direktoriumi J. C. Lentijo viceministras informavo apie Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo eigą ir pasiektus rezultatus. Svarbiausi jų – pradėta eksploatuoti naujoji laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla, pradėtas iškrauti panaudotas branduolinis kuras iš Ignalinos AE II reaktoriaus ir panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų.

Viceministras taip pat trumpai pristatė numatomus sudėtingiausius Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo – Ignalinos AE reaktorių išardymo – projektus. Taip pat padėkojo TATENA už bendradarbiavimą ir ekspertinę pagalbą, įgyvendinant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą, tvarkant panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas.

Pokalbio metu S. Šatūnas atkreipė J. C. Lentijo dėmesį į tai, kad kai kurios neseniai prie branduolinės energetikos bendruomenės prisijungusios valstybės naudoja TATENA vertinimo misijas ne pilna apimtimi, o selektyviai pasirinkdamos tik sau naudingus misijų modulius. Tokiu būdų yra pasinaudojama TATENA vardu ir devalvuojama ypatingai svarbaus įrankio branduolinei saugai užtikrinti – specializuotų TATENA vertinimo misijų, leidžiančių įvertinti planuojamų statyti branduolinių elektrinių saugumą, vertė.

Viceministras pristatė Lietuvos iniciatyvą tobulinti specializuotų TATENA vertinimo misijų įgyvendinimo mechanizmą, siekiant užtikrinti misijų įgyvendinimą pilna apimtimi ir jų metų nustatytų rekomendacijų įgyvendinimo vėlesnę kontrolę.

Diskusijų metu patikinta, kad Baltarusijoje TATENA atliko ne pilną specializuotą aikštelių vertinimo (SEED) misiją, o tik du paskutinius modulius. TATENA misija fokusavosi į išorines grėsmes, o tokie esminiai Lietuvos keliami klausimai kaip aikštelių parinkimo kriterijai, poveikio aplinkai vertinimas, ar buvo atlikti ir kaip seisminiai tyrimai, net nebuvo analizuojami šios TATENA misijos metu.

„Išgirdau patikinimą, kad TATENA ekspertai pasirengę atvykti į Baltarusiją pakartotinai ir atlikti pilnos apimties SEED misiją, jei Baltarusija pakviestų. Taigi, mes raginime Baltarusiją tai ir padaryti“, – patvirtino viceministras.

61-osios TATENA Generalinės konferencijos metu energetikos viceministras Simonas Šatūnas susitiko su Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, Austrijos, Šveicarijos, JAV ir Europos Komisijos atstovais, kuriems pristatė Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo eigą, aptarė Astravo branduolinės elektrinės problematiką ir Lietuvos iniciatyvą tobulinti specializuotų TATENA vertinimo misijų įgyvendinimo mechanizmą.