Vasarį dar daugiau energijos tiekėjų įsipareigos konsultuoti vartotojus apie energijos taupymą

Data

2018 01 23

Įvertinimas
1
writing-1149962_1920.jpg

Tęsdama Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, Energetikos ministerija paskelbė antrąjį kvietimą energetikos įmonėms pasirašyti energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus.

Šių susitarimų sudarymo tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos efektyvumą.

Pirmajame etape, kuris pasibaigė 2017 m. pabaigoje, tokius energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus Energetikos ministerija pasirašė su 48 didžiausiomis energetikos įmonėmis, turinčiomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotas energijos tiekimo licencijas (leidimus) ir vykdančioms ar planuojančioms vykdyti energijos tiekimo veiklą daugiau kaip 1000 vartotojų.

Antrajame etape, kuris tęsis iki 2018 m. vasario 9 d., susitarimus kviečiamos pasirašyti ir mažiau nei 1000 vartotojų turinčios energetikos įmonės.

Šią priemonę Energetikos ministerija įgyvendina Suomijos pavyzdžiu, kuris atskleidė, kad informacinėmis priemonėmis, t. y. vien tik didinant vartotojų sąmoningumą bei keičiant elgseną, gali būti pasiekti ženklūs energijos sutaupymai. 

Prievolė su Energetikos ministerija sudaryti susitarimus ir atsakomybė už šios prievolės nevykdymą nustatyta Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 bei 20 straipsniuose. 

Detalesnė šių susitarimų sudarymo tvarka, forma, sąlygos bei aktualūs sutaupymų skaičiavimai nustatyti Energijos vartotojų švietimo ir susitarimų sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221.

Energetikos įmonės kasmet iki vasario 15 d. Energetikos ministerijos įgaliotai institucijai turės pateikti ataskaitas apie sutaupytą energiją.

Minėta institucija tikrins, kad apskaičiuotas energijos vartojimo sumažėjimas siektų ne mažiau, kaip 1 procentą įmonės patiektos energijos kiekio galutinės energijos vartotojams.

Daugiau apie susitarimus, jų pildymo instrukcijas bei aktualius klausimus pateikta Energetikos ministerijos internetinėje svetainėje.