Valstybinės energetikos įmonės padės taupyti energiją

Data

2017 07 17

Įvertinimas
0
writing-1149962_1920.jpg

Liepos 14 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas patvirtino teisės aktus, kuriuose numatomos susitarimų dėl energijos vartojimo efektyvumo skatinimo su valstybės valdomomis energetikos įmonėmis sąlygos. Šiais susitarimais įmonės numato diegti priemones, didinančias energijos vartojimo efektyvumą galutiniams vartotojams. Svarbi šių įsipareigojimų sąlyga – dėl diegiamų priemonių ant vartotojų pečių neguls jokia papildoma finansinė našta.

Ministro patvirtintame Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos apraše numatyta, kad energijos sutaupymo susitarimai bus pasirašomi tarp Energetikos ministerijos ir valstybės valdomų energetikos įmonių – elektros bei dujų perdavimo sistemų operatorių „Litgrid“ bei „Amber Grid“ ir skirstomųjų tinklų operatoriaus ESO.

Teisės akte numatoma, kad reikalavimų įgyvendinimą vykdys valstybės Energetikos ministerijos įgaliota valstybės įmonė Energetikos agentūra. Ji rinks, analizuos ir tikrins energetikos įmonių teikiamas ataskaitas apie sutaupytą energiją.

Šie susitarimai su energetikos įmonėmis yra viena iš priemonių energijos efektyvumui didinti, numatytų praeitų metų rudenį priimtame Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme (toliau – Įstatymas). Skaičiuojama, kad iki 2020 m. tokie susitarimai su energetikos įmonėmis padės sutaupyti apie 3 TWh (teravatvalandes) galutinės energijos. Įgyvendinus visas Įstatyme numatytas priemones iki 2020-ųjų Lietuva sutaupytų 11,674 TWh energijos.