Tikrintas pasirengimas veikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo atveju

Data

2014 10 29

Įvertinimas
0
Tikrintas pasirengimas veikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo atveju
Tikrintas pasirengimas veikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo atveju
Šiandien, spalio 29 d., Energetikos ministerijoje vyko institucinio lygio civilinės saugos stalo pratybos–mokymai, kurių metu siekta įvertinti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus, Energetikos ministerijos ir gamtinių dujų įmonių gebėjimą atlikti veiksmus ekstremaliosios situacijos gamtinių dujų sektoriuje metu, siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimą vartotojams.

Pratybų metu pagal iš anksto parengtą scenarijų buvo modeliuojama situacija, kad šaltuoju metų laiku (vasario mėnesį) ilgam laikui buvo nutrauktas gamtinių dujų tiekimas per perdavimo sistemos dujotiekį Minskas–Vilnius ir dujų tiekimas buvo vykdomas tik per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą.

Pratybų dalyviai pristatė savo veiksmus ir siūlomas taikyti priemones, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimą vartotojams. Taip pat buvo tikrinami valstybinių institucijų ir įmonių planavimo, prevencijos ir reagavimo procesai, susiklosčius tokiai ekstremaliajai situacijai gamtinių dujų sektoriuje, buvo analizuojamas teisinis tokios situacijos reguliavimas.

Pratybų metu įsitikinta, kad galiojantys teisės aktai ir numatytos priemonės sudaro sąlygas gamtinių dujų sektoriaus įmonėms ir valdžios institucijoms sklandžiai bei operatyviai bendradarbiauti, siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimą vartotojams. Pratybų atskaitoje bus pasiūlytos rekomendacijos, kaip patobulinti šį bendradarbiavimą ir gebėjimus atlikti veiksmus bei įgyvendinti priemones panašios ekstremaliosios situacijos gamtinių dujų sektoriuje metu.

Tai – pirmosios tokio pobūdžio Energetikos ministerijos suorganizuotos stalo pratybos, kuriose be institucijų atstovų dalyvavo pagrindinių gamtinių dujų įmonių – AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Litgas“ – ir pagrindinių šilumos tiekimo įmonių, naudojančių gamtines dujas kaip kurą energijai gaminti, atstovai. Pratybas taip pat stebėjo elektros sektoriaus įmonių bei AB „Achema“ atstovai.