TATENA Generalinėje konferencijoje Lietuva akcentavo visuomenės informavimo apie branduolinės saugos priemones svarbą

Data

2014 09 25

Įvertinimas
0
TATENA Generalinėje konferencijoje Lietuva akcentavo visuomenės informavimo apie branduolinės saugos priemones svarbą
TATENA Generalinėje konferencijoje Lietuva akcentavo visuomenės informavimo apie branduolinės saugos priemones svarbą

Š.m. rugsėjo 22–26 dienomis Lietuvos Respublikos vyriausybinė delegacija Austrijos sostinėje Vienoje dalyvauja Tarptautinės atominės energijos agentūros(TATENA) 58–joje Generalinėje konferencijoje, kuri yra pagrindinis TATENA politikos formavimo organas, sudarytas iš TATENA valstybių narių atstovų ir priimantis esminius TATENA sprendimus. Delegacijos vadovas – energetikos viceministras Dr. Aleksandras Spruogis – konferencijos metu skaitė pranešimą Lietuvos vardu ir atkreipė dėmesį, kad tarptautinė bendruomenė turi dėti daugiau pastangų, siekiant spręsti skaidrumo ir visuomenės informavimo apie įgyvendinamas branduolinės saugos priemones klausimus.

„TATENA išlieka svarbiausia institucija, užtikrinat branduolinę saugą visame pasaulyje. 55-joje TATENA Generalinėje konferencijoje patvirtintas branduolinės saugos veiksmų planas jau duoda konkrečius rezultatus: „tarpusavio peržiūros“ (angl. peer review) misijos vykdomos skaidriau ir veiksmingiau, sustiprintas valstybių narių reguliavimo institucijų vaidmuo, peržiūrimi saugos standartai ir tarptautinė avarinės parengties sistema. Nepaisant to, tarptautinė bendruomenė turi dėti daugiau pastangų, informuojant visuomenę apie įgyvendintas branduolinės saugos priemones“, – sakė Lietuvos Respublikos energetikos viceministras.

A.Spruogis taip pat pabrėžė, kad šalys, ketinančios statyti ar jau statančios naujas branduolines elektrines, turi vadovautis skaidrumo ir atsakomybės principais. Kiekviena šalis turiteisę plėtoti branduolinę energetiką su sąlyga, kad bus paisoma tarptautinių branduolinio saugumo įsipareigojimų ir nacionaliniai sprendimai bus vertinami platesniame – regioniniame – kontekste.

„Todėl mes reiškiame susirūpinimą, kai nauji branduolinės energetikos objektai, esantys prie Europos Sąjungos sienos,yra statomi tinkamai neįgyvendinus tarptautinių konvencijų, branduolinės saugos standartų ir neužtikrinus  dialogo su kaimyninėmis šalimis. Trūksta skaidrumo ir esminės informacijos – ypač dėl vietos parinkimo, seisminio vertinimo, pasirengimo krizėms planų – ir tai mums kelia didelį nerimą“, – kalbėjo A.Spruogis.

Pasak energetikos viceministro, vykdant branduolinės energetikos plėtrą, būtina kurti pasitikėjimą ir maksimaliai užtikrinti branduolinę saugą.TATENA saugos standartų įgyvendinimas, Branduolinės saugos konvencijos laikymasis ir bendradarbiavimas su specializuotomis TATENA misijomis visose elektrinės statymo stadijose, pradedant vietos elektrinei parinkimu, turėtų tapti neatsiejama bet kokios branduolinės energetikos programos dalimi.

Kalbėdamas apie Lietuvoje įvykusius pokyčius branduolinės energijos taikymo srityje, A.Spruogis trumpai informavo apie pažangą, vystant naujos branduolinės elektrinės projektą Lietuvoje. „Šių metų pavasarį Lietuvos valdančiosios politinės partijos vieningai sutarė dėl šio projekto reikalingumo, o liepos 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir strateginis investuotojas „Hitachi Ltd“ pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl ketinimų įkurti tarpinę naujos atominės elektrinės projekto įgyvendinimo bendrovę. Šio projekto svarba Baltijos jūros regionui yra nenuginčijama, ypač atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją regione“, – informavo energetikos viceministras.

Pranešime A.Spruogis taip pat akcentavo Tarptautinio branduolinio ginklo neplatinimo režimo, kuris remiasi TATENA patikros ir apsaugos sistemomis, svarbą ir paragino šalis, kurios yra neįgyvendinusios šio režimo reikalavimų, kuo skubiau tai padaryti. Lietuva nuosekliai gerina savo branduolinio saugumo užtikrinimo sistemą ir stiprina institucinius pajėgumus šioje srityje.

„Branduolinio saugumo iššūkiams reikalingas aukščiausio lygio politinis dėmesys. Lietuva tvirtai remia pasaulines pastangas stiprinti branduolinį saugumą ir siekį apsaugoti pažeidžiamas medžiagas visame pasaulyje. Be išvardintų pastangų, taip pat norime parodyti, kad branduolinis saugumas išlieka Lietuvos prioritetu, bei garantuoti, kad ir toliau stiprinsime branduolinio saugumo kultūrą tiek savo šalies viduje, tiek bendradarbiaudami su kitomis šalimis“, – apibendrino A.Spruogis.

TATENA Generalinės konferencijos metu energetikos viceministras taip pat susitiko su Estijos Aplinkos ministerijos Generalinio Sekretoriaus pavaduotoju Meelis Münt. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs dvišalio bendradarbiavimo klausimai.

Lietuva TATENA nare yra nuo 1993 metų. Šios Jungtinių Tautų organizacijos pagrindinis uždavinys – skatinti saugų branduolinių technologijų naudojimą tik taikiems tikslams.

Daugiau informacijos:
TATENA 58-osios Generalinės konferencijos valstybių narių atstovų pranešimai