Sofijoje ministrai aptarė ES atsinaujinančios energetikos ir energijos efektyvumo klausimus

Data

2018 04 19

Įvertinimas
2
26688736127_8d02933e1a_k.jpg

Balandžio 19 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas dalyvavo Sofijoje (Bulgarijoje) vykusiame neformaliame Europos Sąjungos (ES) energetikos ministrų susitikime bei aukšto lygio konferencijoje, skirtoje atsinaujinančiai energetikai.

Vienas svarbiausių klausimų, svarstomų Sofijoje vykusiame neformalios ministrų tarybos posėdyje – kokie turėtų būti iškelti ES atsinaujinančios energetikos ir energijos efektyvumo didinimo tikslai iki 2030 m. Dar 2016 m. Europos Komisija pasiūlė, kad iki 2030 m. ES bent 27 proc. energijos būtų gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) bei būtų sutaupyti bent 30 proc. ES suvartojamos energijos.

Praeitų metų pabaigoje Europos Parlamentas pasiūlė nustatyti aukštesnius tikslus – iki 2030 m. ES bent 35 proc. energijos turėtų būti gaminama iš AEI ir tiek pat energijos turėtų būti sutaupoma. Sofijoje vykusio posėdžio metu ES valstybių energetikos ministrai tarėsi dėl visoms šalims priimtino kompromiso.

„Lietuva yra tarp lyderių ES pagal pažangą atsinaujinančioje energetikoje –  2014-aisiais pasiekėme 2020 metams nustatytą tikslą bei numatoma, kad jau 2020 m. pasieksime netgi 30 proc. Atsižvelgiant į atsinaujinančios energetikos technologijų pigimą, ES neturi kito pasirinkimo kaip tik didinti ambiciją, todėl Lietuva palaiko aukštesnį ES tikslą, galimai viršijantį ir 30 proc. Tuo tarpu būsimi ES klimato ir energetikos planai padės užtikrinti šių tikslų pasiekimą pačiu efektyviausiu būdu“, – sakė Ž. Vaičiūnas.

Ministrų tarybos posėdyje taip pat buvo svarstomi pasiūlyti ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) reglamento pakeitimai, kuriais siekiama išplėsti ACER veikimo galimybes, atsižvelgiant į vis stipriau integruotą ES energijos rinką.  

Viešėdamas Bulgarijoje, ministras taip pat dalyvavo aukšto lygio konferencijoje „Švari energija visiems europiečiams – kelias į priekį“. Joje Ž. Vaičiūnas pasidalino Lietuvos patirtimi bendradarbiaujant su Liuksemburgu atsinaujinančios energetikos srityje. 2017 m. rudenį Lietuva pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Liuksemburgu, kurioje numatoma, kad 2018–2020 m. laikotarpiu Lietuva perduos dalį AEI rodiklio perviršio Liuksemburgui.

„Tai buvo pirmasis toks ES šalių susitarimas ES energetikos politikos istorijoje. Lietuva kartu su Liuksemburgu tapo pavyzdžiu, kuris parodė, kaip šis instrumentas gali būti sėkmingai panaudotas praktikoje, siekiant bendrųjų ES atsinaujinančios energetikos tikslų. Pagal šiandieninę situaciją matome, kad yra nemažai ES valstybių narių, kurioms kyla iššūkių įgyvendinant AEI tikslus 2020 m., tuo tarpu dalis valstybių, tarp jų ir Lietuva, yra pažengusios toliau išsikeltų tikslų. Todėl tokie bendradarbiavimo mechanizmai kaip statistiniai perdavimai galėtų tapti daug plačiau naudojama praktika ne tik siekiant 2020 tikslų, bet tuo pačiu padrąsinti ES valstybes nares nusistatyti ambicingesnius tikslus 2030 metams. Ši Lietuvos ir Liuksemburgo lyderystė gali tapti visos ES lyderyste atsinaujinančioje energetikoje“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Balandžio 18 d. Sofijoje vykstančios neformalios ministrų tarybos išvakarėse pasirašytas dokumentas, kuriuo iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF)  skirta 125 tūkst. eurų parama Baltijos valstybių elektros sistemų sinchronizacijos su Europos tinklais įgyvendinimo techninei studijai. Sutartis pasirašyta tarp Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) bei Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos elektros energijos perdavimo tinklų operatorių.

Paramos sutarties pasirašymo ceremonijoje Sofijoje dalyvavo už klimato politiką ir energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Miguelis Arias Canete bei EK Energetikos generalinio direktorato vadovas Dominique Ristori, taip pat Lietuvos energetikos ministras, Lenkijos energetikos viceministras Michałas Kurtyka, Latvijos valstybės sekretorius energetikai Ēriks Eglītis bei Estijos Ekonomikos ministerijos vicekancleris energetikai Ando Leppiman.