Šilumos ūkio valdymo perdavimas privačioms bendrovėms tik koncesijų sutartimis užtikrins daugiau skaidrumo ir kontrolės

Data

2019 05 08

Įvertinimas
0
district-heating-749208_1920.jpg

Gegužės 8 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams, kuriais nustatoma, kad savivaldybės, perduodamos šilumos ūkių valdymą privačiam ūkio subjektui, tai atliktų tik sudarydamos koncesijų sutartis.

„Ankstesnė kai kurių savivaldybių karti patirtis perduodant šilumos ūkio valdymą privačioms bendrovėms rodo, kad tvarka turi būti tobulinama. Šie pakeitimai leis skaidriau pasirinkti šilumos ūkį perimančius asmenis, o sudarius su jais sutartis, tinkamai kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip tie ūkiai yra tvarkomi“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Energetikos ministerija siekia patobulinti iki šiol buvusią tvarką, kuomet neturėdamos praktinės patirties, kai kurios savivaldybės nesugebėjo tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti šilumos ūkių nuomos sutarčių vykdymo. Dėl to pastaraisiais metais kilo nemažai teisinių ginčų tarp savivaldybių institucijų ir privačių ūkio subjektų.

Pagrindinis Energetikos ministerijos siūlomas pakeitimas – prievolė savivaldybėms, kad šilumos ūkio valdymo perdavimas būtų atliekamas tik koncesijos sutarties pagrindu. Tokiu būdu naikinama galimybė šilumos ūkio valdymo perdavimą įgyvendinti įvairių sutarčių tarp savivaldybių ir privačių ūkio subjektų pagrindu.

Savivaldybės suteikdamos šilumos ūkių valdymo perdavimo koncesijas, sudarydamos koncesijos sutartis, vykdydamos bei prižiūrėdamos jų įgyvendinimą privalės vadovautis Koncesijų įstatymu.

Be to, planuodamos koncesijas dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo bei rengdamos visus reikalingus dokumentus, savivaldybės privalės atsižvelgti į Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytas strategines kryptis, tikslus, uždavinius bei įgyvendinimo priemones.

Energetikos ministerijos parengti Šilumos įstatymo pakeitimai leis efektyviau įgyvendinti ateityje numatomą šilumos ūkio valdymo perdavimo procesą – tinkamai įvertinti numatomus šilumos ūkio valdymą perimsiančius asmenis, o taip pat techninius, teisinius ir finansinius aspektus.