Šilumos tiekimo tinklų modernizavimui ir plėtrai – daugiau nei 28 mln. eurų

Data

2018 03 29

Įvertinimas
0
district-heating-749208_1920.jpg

Kovo 27 d. įsigaliojo Energetikos ministro įsakymai, pagal kuriuos šilumos tiekimo tinklų modernizavimo projektams paskirtas 26 822 054,61 eurų finansavimas, o šilumos tiekimo tinklų plėtros projektams skirta 1 375 562,85 eurų. Finansavimą gavę projektai bus įgyvendinti per artimiausius 24 mėnesius.

Skirtomis lėšomis įgyvendinti projektai leis padidinti šilumos tiekimo tinklų darbo patikimumą, mažinti šilumos perdavimo nuostolius bei modernizuoti nusidėvėjusius šilumos tiekimo tinklus. Modernizuojant šilumos tiekimo tinklus bus keičiami atskiri vamzdynai bei šilumos tiekimo tinklų įvadai į pastatus.

Vykdant šilumos tiekimo tinklų plėtrą, bus klojamos naujos šių tinklų trasos, išplečiamos ir apjungiamos centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos, atliekamas šilumos tiekimo tinklų sužiedinimas bei prijungiami nauji šilumos vartotojai.

Tikimasi, kad modernizavus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, daugumai vartotojų pagerės šilumos tiekimo kokybė bei patikimumas. Taip pat tai leis sumažinti šilumos perdavimo nuostolius centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose. Prie nutiestų naujų šilumos tiekimo tinklų, bus prijungiami nauji šilumos vartotojai, o esamiems vartotojams bus pagerinta šilumos tiekimo kokybė.

Projektai įgyvendinami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Daliai projektinių paraiškų, kurios buvo įvertintos teigiamai, neužteko kvietime numatytų lėšų. Todėl buvo sudarytas rezervinių projektų sąrašas už 11 861 965,09 eurų, kuriems finansavimas bus skirtas vėliau, atsiradus papildomų lėšų.