Šilumos energijos supirkimo rinka – skaidresnė ir konkurencingesnė

Data

2018 03 29

Įvertinimas
0
fittings-2784901_1920.jpg

Kovo 29 d. Seimas priėmė Energetikos ministerijos parengtus Šilumos ūkio ir Energijos išteklių rinkos įstatymų pakeitimus, kurie užtikrins skaidresnes šilumos gamybos bei supirkimo procedūras. Naujieji įstatymų pakeitimai prisidės didinant konkurenciją šilumos gamybos srityje bei vystant energijos taupymo paslaugų rinką.

Seime priimti įstatymų pakeitimai numato pokyčius esamoje šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sistemoje. Nuo šiol šilumos supirkimo procedūros bus perkeltos į elektroninę šilumos aukcionų sistemą, kurią administruos nepriklausomas energijos išteklių biržos operatorius „Baltpool“. 

Įstatymų pakeitimai priimti, nes iki šiol galiojusi tvarka, kai šilumos tiekėjas turėjo išskirtinę teisę organizuoti šilumos supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, keldavo nemažai ginčų. Naujoji sistema ne tik leis sumažinti į šilumos kainą įtraukiamas šilumos aukcionų administravimo sąnaudas, bet ir užtikrins šios veiklos skaidrumą bei teisingą ir aiškią šilumos gamybos kainą.

Kitas priimtas pakeitimas susijęs su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo tikslų įgyvendinimu. Nuo šiol teisę užsiimti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla turės ir tie šilumos tiekėjai, kurie su Energetikos ministerija pasirašė arba pasirašys ateityje susitarimus dėl energijos sutaupymų. Tai ne tik padidins konkurenciją šioje srityje, bet ir bus skatinama energijos taupymo paslaugų rinka, kadangi joje dalyvauti turės teisę ir šilumos tiekėjai.

Dar vienas Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas palies vartotojus, įsirengusius mišrias šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas. Tokie vartotojai dalį šilumos gamina jiems priklausančiais šilumos gamybos įrenginiais (saulės kolektoriais, geoterminiais siurbliais ir kt.), tačiau turi galimybę bet kuriuo metu pasinaudoti centralizuotais šilumos tinklais.

Seime priimti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai numato, kad nuo šiol tokie vartotojai turės mokėti dvinarę šilumos kainą, dėl ko pastoviosios infrastruktūros sąnaudos bus proporcingai padalintos tarp visų šilumos vartotojų.

Iki šiol už centralizuotai patiektą šilumą visi vartotojai galėjo mokėti pagal vienanarę šilumos kainą, sudarytą iš pastovios dalies, į kurią įeina infrastruktūros išlaikymo sąnaudos bei kintamosios dalies, kurią didžiąja dalimi sudaro kuro sąnaudos. Mokėdami pagal vienanarę šilumos kainą, vartotojai, įsirengę mišrias šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas, sumokėdavo gerokai mažesnę šilumos ūkio infrastruktūrai išlaikyti reikalingą dalį, todėl nepadengtos išlaidos būdavo paskirstomos likusiems šilumos vartotojams.

Taip pat Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais nustatytas aiškus 3–5 metų terminas, per kurį savivaldybių tarybos privalo peržiūrėti maksimalius daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus.