Šilumos energijos supirkimo rinka bus skaidresnė ir labiau konkurencinga

Data

2017 10 27

Įvertinimas
0
fittings-2784901_1920.jpg

Spalio 25 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Šilumos ūkio ir Energijos išteklių rinkos įstatymų pakeitimams, kurie užtikrins dar skaidresnes šilumos gamybos bei supirkimo procedūras. Naujieji teisės aktų pakeitimai prisidės didinant konkurenciją šilumos gamybos srityje bei vystant energijos taupymo paslaugų rinką.

Pirmiausiai bus pakeista esama šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sistema. Dabartinė tvarka, kai šilumos tiekėjas turi išskirtinę teisę organizuoti šilumos supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kelia nemažai ginčų, todėl Energetikos ministerija siūlo šilumos supirkimo procedūras perkelti į elektroninę šilumos aukcionų sistemą, o jos administravimą perduoti nepriklausomam trečiajam asmeniui. Šis patobulinimas ne tik sumažins į šilumos kainą įtraukiamas šilumos aukcionų administravimo sąnaudas, bet ir užtikrins šios veiklos skaidrumą bei teisingą ir skaidrią šilumos gamybos kainą.

Siekiant užtikrinti savalaikį Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos tikslų įgyvendinimą, siūloma suteikti teisę užsiimti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla šilumos tiekėjams, kurie su Energetikos ministerija pasirašė arba pasirašys ateityje susitarimus dėl energijos sutaupymų.

Tikimasi, kad dėl padidėjusios konkurencijos, sumažės pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kaina. Be to, tokiu būdu bus skatinama energijos taupymo paslaugų rinka, kadangi suteikiama teisė joje dalyvauti ir šilumos tiekėjams.

Dar vienas svarbus Energetikos ministerijos pasiūlymas – pakeista šilumos kainodara, vartotojams, įsirengusiems mišrias šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas. Tokie vartotojai dalį šilumos gamina jiems priklausančiais šilumos gamybos įrenginiais (saulės kolektoriais, geoterminiais siurbliais ir kt.), tačiau turi galimybę bet kuriuo metu pasinaudoti centralizuotais šilumos tinklais.

Šiuo metu už centralizuotai patiektą šilumą visi vartotojai gali mokėti pagal vienanarę šilumos kainą, sudarytą iš pastovios dalies, į kurią įeina infrastruktūros išlaikymo sąnaudos bei kintamosios dalies, kurią didžiąja dalimi sudaro kuro sąnaudos.

Mokėdami pagal vienanarę šilumos kainą, vartotojai, įsirengę mišrias šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas, dabar sumoka gerokai mažesnę šilumos ūkio infrastruktūrai išlaikyti reikalingą dalį – nepadengtos išlaidos paskirstomos likusiems šilumos vartotojams.

Energetikos ministerija siūlo nustatyti, kad vartotojai, įsirengę mišrias šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas mokėtų dvinarę šilumos kainą. Tokiu būdu pastoviosios infrastruktūros sąnaudos bus proporcingai padalytos tarp visų šilumos vartotojų.

Pakeitimuose taip pat siūloma nustatyti aiškų 3–5 metų terminą, per kurį savivaldybių tarybos privalo peržiūrėti maksimalius daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus. Šis pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas.