Seimas svarstys įstatymo pakeitimą dėl sinchronizavimo projektų saugumo užtikrinimo

Data

2020 06 09

Įvertinimas
0
5309792224_7bb360c828_ba.png

Seimas po pateikimo pritarė ir pradeda svarstyti Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais įstatymo papildymo projektą. Jeigu šiam projektui bus galutinai pritarta Seime, tai leis užtikrinti efektyvų sinchronizacijos projektų įgyvendinimo  rizikų valdymą.

Šiuo projektu siekiama sudaryti kuo geresnes sąlygas efektyviai valdyti rizikas, susijusias su  specialiųjų saugumo reikalavimų užtikrinimu, ir sklandžiai įgyvendinti elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais infrastruktūros projektus. Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis rodo, kad energetinio saugumo projektai yra vieni pagrindinių taikinių kenkėjiškai veiklai.

Įstatymo pakeitimo projekte numatyta pareiga perdavimo sistemos operatoriui užtikrinti perdavimo sistemos stabilumo, saugumo, patikimumo, konfidencialios informacijos apsaugos, rangovų atitikties nacionalinio saugumo interesams, kibernetinės saugos ir įrenginių  saugumo reikalavimus.

Sinchronizacijos projektą įgyvendina elektros energijos perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB. Perdavimo sistemos operatorius vykdo keturiolika Vyriausybės patvirtintų elektros energetikos infrastruktūros projektų, kurie leis įgyvendinti sinchronizaciją 2025 m.

2019 m. buvo baigti sinchronizacijai svarbios 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimo darbai. Užbaigti 110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos darbai – šio projekto įgyvendinimas ne tik sustiprino Lietuvos elektros sistemą Kaliningrado pasienyje, bet ir kartu padėjo pamatus vėjo parkų integracijai. Intensyvūs darbai vyksta aplink sostinę – baigti trys ketvirtadaliai 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė – Vilnius rekonstrukcijos darbų. Taip pat jau beveik trys ketvirtadaliai darbų baigti Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projekte.

Vienas iš svarbiausių sinchronizacijos projekto darbų – sinchroninių kompensatorių, kurie skirti sistemos darbo stabilumui užtikrinti, įrengimas. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus įrengta po tris sinchroninius kompensatorius. Vyksta techninis pasirengimas šiems darbams.

Svarbiausias ir didžiausias sinchronizacijos projektas  „Harmony Link“ jūrinė jungtis. Šiuo metu intensyviai vyksta šio projekto parengiamieji darbai. 2020 m. gegužės 26 dieną, Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo tinklo operatoriai „Litgrid“ bei PSE S.A. pasirašė „Harmony Link“ jungties projekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį

Sinchronizacija yra svarbiausias Baltijos šalių energetinio saugumo projektas ir prioritetinis ES projektas, kurio bendra vertė sieks iki 1,65 mlrd. Eur. EK šiam projektui jau skyrė 323 mln. Eur. finansavimą.  Praėjusią savaitę Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai pateikė bendrą 1,2 mlrd. eurų paraišką Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su Europos tinklais projektui finansuoti. Lietuvos dalis sudaro beveik 40 proc. –  462 mln. Eur.