Seimas pritarė efektyvesnei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemai

Data

2018 06 21

Įvertinimas
0
S_M_7115.jpg

Seimas pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Radioaktyvių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimams, kurie leis sukurti efektyvesnę ir optimalesnę radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemą ir racionaliau naudoti biudžeto lėšas.

Seimo priimti Radioaktyvių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymo) pakeitimai numato, kad bus sukurta vieninga ir efektyvi radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. Visas Lietuvoje susidarančias radioaktyviąsias atliekas tvarkys viena įmonė – Ignalinos atominė elektrinė (Ignalinos AE).

„Šiai reformai jau seniai buvome pribrendę ir ji ilgai laukta. Ignalinos AE sustabdyta dar 2009 m. ir būtent čia yra tvarkomos bei saugomos beveik visos Lietuvoje susidarančios radioaktyviosios atliekos. Valstybei nėra racionalu turėti dvi institucijas su besidubliuojančiomis funkcijomis ir infrastruktūra. Naujoji sistema leis racionaliau naudoti mokesčių mokėtojų pinigus ir bus optimalesnė, skaidresnė ir, neabejotinai, saugesnė, nes atliekos bus tvarkomos ir saugomos vienoje vietoje“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Iki šiol radioaktyviąsias atliekas tvarko dvi valstybės įmonės – Ignalinos AE  ir Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra (RATA). Tačiau RATA vykdo tik apie 1 proc. visų Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų, o apie 99 proc. šių atliekų tvarko Ignalinos AE. RATA funkcijos apsiriboja atliekų surinkimu iš smulkiųjų darytojų (mokslo, gydymo įstaigų ir pan.) ir jų perdavimu Ignalinos AE, kur atliekos ir yra saugomos.

Įgyvendinant šią reformą, RATA bus prijungta prie Ignalinos AE iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Pagal naująją tvarką, Ignalinos AE bus perduotos visos šiuo metu RATA atliekamos funkcijos. Tai leis optimaliai panaudoti Ignalinos AE sukurtą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei vienoje vietoje suburti aukštos kvalifikacijos branduolinės energetikos srityje dirbančius specialistus, kurių skaičius Lietuvoje yra labai ribotas.

Seimo priimti Įstatymo pakeitimai ne tik sustiprins radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos skaidrumą ir efektyvumą, bet ir bus įgyvendintos tarptautinių ekspertų rekomendacijos dėl nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos.