Regioniniai susitarimai dėl sinchronizacijos įtvirtinami teisės aktuose

Data

2018 11 20

Įvertinimas
1
Andrius Ufartas_LPL 2.JPG

Atsižvelgiant į šiemet pasiektus susitarimus dėl Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizacijos su Europos tinklais, Energetikos ministerija viešajam derinimui teikia Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (toliau – Sinchronizacija) bei susijusių įstatymų projektus. Suinteresuotų šalių pastabų ministerija laukia iki lapkričio 26 d.

Šiais teisės aktais siekiama sudaryti tinkamas sąlygas sėkmingam Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu iki 2025 m. Taip pat įtvirtinamos būtinos sąlygos, kurios užtikrins sklandų Lietuvos energetikos sistemos atsijungimą nuo sovietinio BRELL žiedo (IPS/UPS sistemos).

„Tai logiškas ir nuoseklus žingsnis, kuriuo siekiama aukščiausiu lygiu patvirtintus įsipareigojimus tarp Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos įtvirtinti nacionalinėje teisėje. Tai užtikrins tolimesnį sklandų projekto įgyvendinimą“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Birželio 28 d. buvo pasiektas politinis susitarimas tarp Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais per Lenkiją iki 2025 m.

Rugsėjo 14 d. Baltijos energijos rinkų sujungimo plano (BEMIP) aukšto lygio grupė patvirtino sprendimą dėl Sinchronizacijos scenarijaus įgyvendinimo. Jame numatoma, kad elektros energetikos sistemų sinchroninis darbas būtų užtikrinamas per esamą „LitPol Link“ jungtį su Lenkija, papildomai nutiesiant nuolatinės srovės povandeninę jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Spalio 11 d. ENTSO-E (angl. European Network of Transmission System Operators for Electricity) kontinentinės Europos regioninė grupė priėmė sprendimą išplėsti Europos perdavimo sistemų sinchroninę erdvę į Baltijos šalis. 

Numatoma, kad iki pirmo 2019 m. ketvirčio pabaigos ENSTO-E paruoš techninių reikalavimų sąrašą, kurį turės atitikti Baltijos šalys prieš prisijungdamos prie kontinentinės Europos energetinio tinklo.

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 21 d. patvirtino atnaujintą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, kurioje nurodyta, kad strateginis valstybės tikslas elektros energetikos srityje – Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema, šį tikslą įgyvendinant iki 2025 metų.

Su derinamais įstatymų projektais susipažinti ir pastabas teikti galima Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų laukiama iki 2018 m. lapkričio 26 d.