Pristatytos priemonės elektros energijai imlių įmonių konkurenciniam pranašumui skatinti

Data

2018 01 19

Įvertinimas
0
DSC_0302_01.JPG

Sausio 19 d. Energetikos ministerijoje vyko diskusija, kurios metu aptarti ministerijos parengti siūlymai dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos diferencijavimo elektros energijai imlioms pramonės įmonėms. Renginyje dalyvavo skirtingų suinteresuotų institucijų bei pramonės atstovai, išsakę savo pastabas apie rengiamus teisės aktų pakeitimus.

„Elektros kaina pramonei Lietuvoje yra viena didžiausių regione. Privalome pakeisti šią situaciją, jei norime padidinti mūsų pramonės įmonių konkurencingumą. Ministerijos siūlomos priemonės leis sukurti palankesnes sąlygas energijai imlioms pramonės įmonėms, kurios dažniausiai kuria aukštą pridėtinę vertę turinčią produkciją“, – sakė energetikos viceministras Egidijus Purlys.

Susitikimo metu buvo pristatyta VIAP kainos diferencijavimo iniciatyvos kilmė, dabartinės situacijos Lietuvos elektros rinkoje vertinimas bei pristatyti VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atlikto tyrimo „Investicinės aplinkos gerinimo pasiūlymai aukštos pridėtinės vertės pramonei pritraukimui“ rezultatai.

Dauguma regiono šalių yra sumažinusios mokestinę naštą energijai imliose pramonės šakose veikiančioms įmonėms ir tai mažina Lietuvos pramonės įmonių galimybes konkuruoti užsienyje bei jų patrauklumą vietos ir užsienio investuotojams.

Todėl ministerija parengė ir pristatė VIAP kainos diferencijavimo priemones, kurios leis sumažinti mokestinę naštą įmonėms, veikiančioms intensyviai elektros energiją naudojančiuose pramonės sektoriuose.

Daugiau nei 1 GWh elektros energijos per metus sunaudojusios įmonės, neturinčios skolų valstybei už VIAP, galėtų susigrąžinti 85 proc. VIAP kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, šios elektros energijos balansavimu ir jos centralizuota prekyba. Tokios įmonės turės įsipareigoti dalį susigrąžintos sumos investuoti į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Ministerijos siūlomos VIAP kainos diferencijavimo priemonės būtų taikomos atlikus konsultacijas su Europos Komisija ir suderinus paramos schemą.

Klausimų ir atsakymų sesijos metu skirtingų suinteresuotų grupių atstovai dalinosi įžvalgomis apie ministerijos siūlomų priemonių veiksmingumą bei išsakė pastebėjimus dėl šių priemonių įgyvendinimo.

Energetikos ministerijos pristatytos VIAP kainos diferencijavimo priemonės yra įtrauktos į platesnį Energetikos, Elektros energetikos ir Gamtinių dujų įstatymų pakeitimų paketą, kuriuo siūloma gerinti sąlygas verslui bei didinti energetikos tiekimo paslaugų patikimumą.

Ministerijoje vykusioje diskusijoje dalyvavo atstovai iš Teisingumo ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Konkurencijos tarybos, pramonę ir verslą atstovaujančių konfederacijų, Lietuvos investuotojų forumo, Lietuvos laisvosios rinkos instituto bei kitų suinteresuotų institucijų.

Susipažinti su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atlikto tyrimo „Investicinės aplinkos gerinimo pasiūlymai aukštos pridėtinės vertės pramonei pritraukimui“ rezultatų pristatymu galima šiuo adresu.