Pradedamas rengti strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai iki 2020 m.

Energetikos ministerijos nuo 2013 m. III ketv. rengiamai Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai iki 2020 m. pradedamas rengti strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – jį atliks UAB „Taem Urbanistai“. Visuomenė kviečiama susipažinti su programos projektu ir rengiamais SPAV dokumentais bei teikti pastabas ir pasiūlymus.

Susipažinti su programos projektu ir rengiamais SPAV dokumentais visuomenė gali programos rengimo organizatoriaus ir SPAV dokumentų rengėjo būstinėse žemiau nurodytais adresais. Pasiūlymus siųsti kviečiame paštu, faksu arba elektroniniu paštu žemiau nurodytam Energetikos ministerijos arba UAB „Taem Urbanistai“ kontaktiniam asmeniui.

Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą. Pastabas galima teikti iki viešo supažindinimo pabaigos, apie kurios tikslią datą visuomenė bus informuota atskiru pranešimu.

Energetikos ministerijos rengiamoje Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programoje iki 2020 m. siekiama nustatyti suvartotos atsinaujinančių išteklių energijos nacionalinius planinius rodiklius elektros energetikos, šilumos energetikos ir transporto sektoriuose, numatyti atitinkamas priemones šiems rodikliams pasiekti.

Energetikos ministerijos kontaktinis asmuo:

Dovilė Almanytė

Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus

Vyriausioji specialistė

tel. 8 706 64696, el. p. dovile.almanyte@enmin.lt

UAB „Taem Urbanistai“ kontaktinis asmuo:

Asta Kazlaitė

Projekto koordinatorė

tel. 8 5 278 8433, el. p. urbanistai@taemgroup.lt

Programos rengimo organizatorius – Energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius, tel. 8 706 6 4715; faks. 8 706 64820, el. p. info@enmin.lt

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „TAEM Urbanistai“, Smolensko g. 10, LT-03201, Vilnius, tel. 8 5 278 8433, faks. 8 5 278 8789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-22