Perdavimo tinklo operatorius „Litgrid“ laukia pastabų dėl ES Reikalavimų gamintojams tinklo kodekso

Data

2018 04 05

Įvertinimas
0
Andrius Ufartas_LPL 2.jpg
Nuotrauka: Andrius Ufartas

Balandžio 4 d. Lietuvos elektros energijos perdavimo tinklo operatorius „Litgrid“ paskelbė viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamintojams tinklo kodekso slenkstinių verčių ribų ir bendrųjų reikalavimų.

Remiantis 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (toliau – Reglamentas) nuostatomis, „Litgrid“, bendradarbiaudama su Lietuvos energetikos institutu, nustatė elektros energijos gamybos moduliams taikomas slenkstinių verčių ribas (pagal Reglamento 5 straipsnio reikalavimus) ir bendruosius reikalavimus (pagal Reglamento 7 straipsnio 4 dalies nuostatas).

Reikalavimų gamintojams tinklo kodekso rekomenduojami parametrai ir nuostatos pateikiami šioje svetainėje.

Viešoji konsultacija vyks iki 2018 m. gegužės 3 d. imtinai – iki šios datos suinteresuotos pusės kviečiamos teikti savo pasiūlymus ir pastabas el. paštu info@litgrid.eu, atsiunčiant oficialų dokumentą su pasiūlymais bei darbinį „Word“ dokumentą.

Tinklo kodeksai – tai elektros rinkų ir elektros sistemos veikimą reglamentuojančios taisyklės, kurios yra vienodos visiems elektros rinkos dalyviams visoje Europos Sąjungoje. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti tas pačias pasirinkimo teises vartotojui, sąžiningas elektros kainas, švarią energiją ir energijos tiekimo saugumą, o taip pat garantuoti efektyvų esamos ir būsimos infrastruktūros panaudojimą, efektyvų rinkų veikimą bei tinkamą elektros perdavimo sistemos valdymą.

Tinklo kodeksai skirstomi į tris rūšis: rinkos kodeksai, sistemos valdymo kodeksai ir prijungimo kodeksai. Šiuo metu visi aštuoni Tinklo kodeksai yra patvirtinti ir įsigalioję, tačiau dar ne visi yra taikomi, kadangi Tinklo kodeksai nustato skirtingus jų nuostatų taikymo pradžios terminus.