Patvirtintas priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimo Vilniaus mieste“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Data

2017 04 21

Įvertinimas
0
publics_small.png

Energetikos ministro įsakymu buvo patvirtintas „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Energetikos ministras 2017-04-20 d. įsakymu Nr. 1-108 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-108 priemonės „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo patvirtino Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste projektų finansavimo sąlygų aprašą.