Patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas priemonei „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“

Data

2017 06 02

Įvertinimas
0
wood-1894339_1920_biokuras.jpg

Informuojame, kad 2017 m. birželio 1 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-143 patvirtintas priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Pagal Aprašą remiama veikla – biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) keitimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje, o paraiškas galės teikti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. 

Siekiama, kad kuo daugiau Lietuvoje veikiančių centralizuoto šilumos tiekimo sistemų būtų optimalaus šilumos gamybos kuro balanso – biokuro dalis sudarytų iki 70 procentų, todėl finansavimo prioritetas bus teikiamas projektams, kurie bus įgyvendinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse šiuo metu nesiekia 70 procentų.

Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti š. m. birželio 9 d.

Su Aprašu galite susipažinti šiuo adresu.