Paskirtas finansavimas elektros energijos perdavimo tinklo modernizavimui

Data

2018 07 23

Įvertinimas
0
BFL_5612.jpg

Liepos 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros energijos perdavimo tinklo modernizavimo projektams Neringoje, Pakruojo rajone ir Panevėžio mieste.

Iš viso šiems projektams skirta daugiau nei 1,1 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicijų lėšų. Projektai finansuojami iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

ES fondų lėšomis bus modernizuotos ir rekonstruotos Juodkrantės, Pakruojo bei Stiklo (Panevėžio mieste) transformatorių pastotės bei jose įdiegiamos pažangios naujos apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemos bei kita technologinė įranga. Atnaujinta įranga leis lanksčiau ir operatyviau valdyti elektros perdavimo tinklą bei padės gauti daugiau informacijos apie sistemos veikimą.

Planuojama, kad Juodkrantės ir Stiklo transformatorių pastočių modernizavimas bus užbaigtas 2020 m. pavasarį, tuo tarpu Pakruojo transformatorių pastotės rekonstrukcija bus pabaigta 2020 m. rudenį.

Įgyvendinus šiuos elektros energijos perdavimo tinklo modernizavimo projektus, bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas ir perdavimas Neringos, Pakruojo rajono ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Iš viso šių savivaldybių teritorijose yra apie 112,7 tūkst. gyventojų ir 4,3 tūkst. veikiančių ūkio subjektų. Tikimasi, kad šie projektai leis pagerinti paslaugų kokybę vartotojams bei bus sudarytos sąlygos elektrą naudojančioms įmonėms didinti savo veiklos efektyvumą.

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą bei darbo stabilumą, energijos šaltinių diversifikaciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos elektros energetikos sistemą, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. 

Todėl visoje Lietuvoje yra statomos naujos transformatorių pastotės ir elektros perdavimo linijos, nuolat atliekamas pastočių ir perdavimo linijų modernizavimas (rekonstravimas) – seni įrenginiai modernizuojami bei juose diegiamos pažangių elektros tinklų technologijos.