Pasaulio bankas įvertino teigiamus pokyčius energetikoje

Data

2017 10 31

Įvertinimas
3
Evaldas_Tamariunas_n.jpg

Šiandien (spalio 31 d.) Pasaulio bankas paskelbė valstybių verslo sąlygų reitingą „Doing Business 2018“, kuriame Lietuva pakilo net per penkias pozicijas – iš 21 į 16 vietą. Didelę įtaką šiam rezultatui turėjo prisijungimo prie elektros tinklų rodiklio „Getting Electricity“ pagerėjimas.

Pagal šį rodiklį Lietuva pakilo net per 22 pozicijas – iš 55 į 33 vietą – ir aplenkė Estiją bei Latviją. Labiausiai Pasaulio banko ekspertų vertinimą paveikė du Lietuvos atlikti darbai šioje srityje: supaprastintas naujų nebuitinių vartotojų (verslo) prijungimo prie elektros tinklų procesas bei sumažinti prijungimo prie elektros tinklų kaštai.

Energetikos ministerija pakeitė teisės aktus, dėl ko vartotojui prijungiant jo elektros įrenginius prie elektros tinklų reikia parengti mažiau dokumentų. Pagal naują tvarką nebuitiniams vartotojams (verslui) nebereikia patiems parengti ir suderinti elektros tinklų projekto – šį darbą atlieka elektros skirstomųjų tinklų operatorius.

Be to, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pakeitus naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklų įkainius, sumažėjo prijungimo prie elektros tinklų kaštai.

„Vyriausybė kryptingai dirba, kad verslui ir pramonei būtų sudaromos palankesnės sąlygos. Todėl džiaugiamės, kad Pasaulio bankas teigiamai įvertino Lietuvos pažangą. Energetikos ministerija ir toliau dės visas pastangas, kad tiek verslui, tiek paprastiems vartotojams paslaugos būtų teikiamos vis sparčiau, patogiau ir paprasčiau“, – pažymi energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šių metų rugpjūčio pabaigoje energetikos ministras patvirtino naujus elektros energijos vartotojų ir gamintojų prijungimo prie elektros tinklų tvarkos pakeitimus.

Juose numatyta, kad elektros skirstymo tinklų operatorius energijos apskaitos prietaisus turi įrengti iš karto, kai tik baigiami elektros tinklų įrengimo rangos darbai, nelaukiant, kol Valstybinė energetikos inspekcija išduos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.

Taip pat nuo penkių iki trijų darbo dienų sutrumpintas ir prijungimo sąlygų išdavimo terminas tiems vartotojams, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia neviršija 250 kW.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. tais atvejais, kai elektros įrenginių įrengimo ar rekonstravimo darbų projektą bei sąmatą rengs skirstomųjų tinklų operatorius, prijungimas prie elektros tinklų trumpės nuo 85 iki 60 kalendorinių dienų.

Ministerija prognozuoja, kad nauji pakeitimai leis sutrumpinti elektros įvedimo laiką bei nuims didelę dalį administracinių rūpesčių nuo verslo pečių. Tikimasi, kad šios reformos padės Lietuvai pakilti kitų metų Pasaulio banko „Doing Business 2019“ reitinge.