Parengtas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai iki 2020 m.

Data

2014 10 08

Įvertinimas
0
Parengtas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai iki 2020 m.
Parengtas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programai iki 2020 m.
Informuojame, kad parengtas Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros (NAEIP) iki 2020 m. programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos dokumentas.

Nuo š. m. spalio 6 d. visuomenė gali susipažinti su Programos projektu ir SPAV ataskaita Programos rengimo organizatoriaus ir SPAV dokumentų rengėjo būstinėse žemiau nurodytais kontaktais arba šiose nuorodose: NAEIP projekto SPAV, NAEIP projektas.

Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos ir Programos visuomenė gali teikti (siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu) iki viešo supažindinimo su SPAV ataskaita susirinkimo ir jo metu (po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami) plano rengimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir SPAV dokumentų rengėjui – TAEM URBANISTAI, UAB, žemiau nurodytais kontaktais.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su SPAV ataskaita ir Programa, įvyks 2014 m. lapkričio 3 d. 11 val. Energetikos ministerijos 213 salėje, Gedimino pr. 38, Vilnius.

Programa pradėta rengti 2013 m. III ketv. Programos tikslas – nustatyti suvartotos atsinaujinančių išteklių energijos nacionalinius planinius rodiklius elektros energetikos, šilumos energetikos ir transporto sektoriuose, numatyti atitinkamas priemones šiems rodikliams pasiekti.

Energetikos ministerijos kontaktinis asmuo:
Dovilė Almanytė
Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus
Vyriausioji specialistė
tel. 8 706 64696, el. p. dovile.almanyte@enmin.lt

UAB „TAEM Urbanistai“ kontaktinis asmuo:
Asta Kazlaitė
Projekto koordinatorė
tel. 8 5 278 8433, el. p. urbanistai@taemgroup.lt

Programos rengimo organizatorius – Energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius, tel. 8 706 6 4715; faks. 8 706 64820, el. p. info@enmin.lt

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „TAEM Urbanistai“, Smolensko g. 10, LT-03201, Vilnius, tel. 8 5 278 8433, faks. 8 5 278 8789, el. p. urbanistai@taemgroup.lt