Nustatytos elektrinių kvotos leis sumažinti VIAP tarifą dešimtadaliu

Data

2014 10 15

Įvertinimas
0
Nustatytos elektrinių kvotos leis sumažinti VIAP tarifą dešimtadaliu
Nustatytos elektrinių kvotos leis sumažinti VIAP tarifą dešimtadaliu
Šiandien, spalio 15 d., Vyriausybė patvirtino Energetikos ministerijos pasiūlytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikėjų sąrašą ir jiems nustatė VIAP paslaugų teikimo apimtis (kvotas) 2015 metams. Vyriausybės nutarimu patvirtinta, kad kitais metais iš VIAP lėšų ir toliau bus remiamos termofikacinės elektrinės, elektros energijos tiekimo saugumą užtikrinanti Lietuvos elektrinė bei finansuojamas tarpsisteminės elektros jungties „NordBalt“ įgyvendinimas.

Siekiant mažinti remtinos elektros energijos gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse apimtis, šiemet visoms termofikacinėms elektrinėms buvo paskirstyta bendra 600 GWh kvota (100 GWh mažiau nei pernai).

Pagal perdavimo sistemos operatoriaus ir „Lietuvos energija“ pateiktus duomenis, nustatyta, kad pati ekonomiškiausia elektros energijos tiekimo saugumą užtikrinanti kvota – 1100 GWh. Nepaisant 200 GWh didesnės Lietuvos elektrinės kvotos, VIAP lėšų poreikis dėl efektyviau išnaudojamų Lietuvos elektrinės gamybos įrenginių bus apie 12 mln. Lt mažesnis nei tuo atveju, jeigu būtų patvirtinta šiais metais galiojanti 900 GWh kvota. Be to, tai prisidės prie didesnio elektros energijos tiekimo saugumo kitų metų vasaros metu, kuomet situacija elektros rinkoje yra pakankamai įtempta.

Kitais metais didėjantis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių rėmimas iš VIAP fondo reikalauja papildomų lėšų, tačiau Vyriausybės patvirtintos termofikacinių elektrinių ir Lietuvos elektrinės kvotos leis bendrą VIAP dedamąją sumažinti apie 10 proc. ir tuo pačiu prisidės prie mažesnių elektros energijos kainų.