Nuo 2018-ųjų – dar konkurencingesnė regioninė elektros rinka ir svarbus žingsnis sinchronizacijos link

Data

2017 11 10

Įvertinimas
1
19_1.php.jpg

Lapkričio 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinamos naujos prekybos elektros energija taisyklės. Jos leis nuo 2018 m. pradžios pradėti naudoti suvienodintą Baltijos šalių elektros Disbalanso apskaitos modelį (angl. „Baltic Harmonised Imbalance Settlement Model“).

Šis modelis bus įgyvendintas kartu su bendra Baltijos šalių balansavimo rinka – tokiu būdu visiems Baltijos šalių elektros rinkos dalyviams bus sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti balansavimo rinkoje. Ministro pasirašytas įsakymas numato pakeitimus Lietuvos teisės aktuose, kurie įgalins bendros Baltijos šalių balansavimo rinkos įgyvendinimą.

Iki šiol elektros energijos balansavimu rūpinosi kiekvienos šalies nacionalinis elektros energijos perdavimo operatorius. Tačiau nuo kitų metų balansavimas bus atliekamas Baltijos šalių mastu – dėl to šių metų pradžioje principinį susitarimą pasiekė visų trijų valstybių elektros perdavimo operatoriai.

Bendros balansavimo elektros energijos rinkos, veikiančios pagal suderintus balansavimo principus bei turinčios suderintas kainodaros taisykles, sukūrimas yra vienas pagrindinių žingsnių integruojant Baltijos šalių elektros rinkas.

„Vienodos balansavimo taisyklės Baltijos šalyse ne tik padės sukurti konkurencingesnę regioninę elektros rinką, bet ir prisidės didinant mūsų energetinį saugumą – tai yra dar vienas žingsnis, norint įgyvendinti elektros sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektą“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Naujasis Disbalanso modelis leis sudaryti vienodas ir skaidrias sąlygas visiems Baltijos šalių elektros rinkos dalyviams, o tai skatins konkurenciją ir leis efektyviau veikti visai Baltijos šalių elektros rinkai.

Naujasis Disbalanso modelis yra numatytas 2015 m. atnaujintame Baltijos šalių energijos rinkos jungčių plane (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) ir šiame modelyje įrašytos elektros sistemos balansavimo taisyklės bei principai atitinka Europos perdavimo sistemos operatorius vienijančios organizacijos ENTSO-E Tinklų kodekso dėl elektros energijos balansavimo reikalavimus.

Elektros energijos balansavimas yra būtinas sklandžiam elektros energetikos sistemos darbui. Balansas yra tada, kai elektros energijos gamyba yra lygi suvartojimui. Elektros energijos ne balanso arba kitaip disbalanso būsena atsiranda tada, kai elektros energijos gamyba ir importas nesutampa su suvartojimu ir eksportu.

Todėl, kai elektros sistemoje elektros trūksta, elektros perdavimo sistemos operatorius perka elektros energiją, o kai elektros energijos perteklius – ją parduoda. Šis perkamas arba parduodamas elektros energijos kiekis vadinamas balansavimo elektros energija.