Ministerija ragina dideles įmones atlikti energijos vartojimo auditus

Data

2018 03 27

Įvertinimas
0
Ken Teegardin_2.jpg

Iki kovo pabaigos apie 320 didelių šalies įmonių pateikė duomenis apie atliktus, atliekamus ir planuojamus atlikti energijos vartojimo auditus arba užtikrino nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

Auditai Lietuvoje atliekami siekiant įgyvendinanti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą (toliau – Įstatymas), kuriame tokie auditai numatyti kaip viena iš svarbiausių priemonių, kurios leis Lietuvai iki 2020-ųjų pasiekti Europos Sąjungos keliamus tikslus dėl energijos sutaupymo. Vėliau didelės įmonės šiuos auditus turės atlikti ne rečiau kaip kas ketveri metai.

Šie energijos vartojimo auditai neša pridėtinę vertę ir pačioms įmonėms – leidžia joms nustatyti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir optimaliausius būdus energijai taupyti, sudaryti jų įdiegimo planą taip mažinant išlaidas energijai ir didinant savo įmonės konkurencingumą.

Įstatyme numatyta, kad energijos vartojimo auditai yra privalomi atlikti didelėms įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai. Didelėmis įmonėmis laikomos bendrovės, atitinkančios bent vieną iš dviejų kriterijų: įmonėje dirba daugiau nei 250 darbuotojų arba jos metinės pajamos viršija 50 mln. eurų ir turto vertė viršija 43 mln. eurų. Tokių įmonių Lietuvoje yra apie 420.

Audito metu analizuojama ne mažiau kaip 80 proc. visų didelei įmonei nuosavybės teise priklausančių pastatų, įrenginių, technologinių procesų ir transportų priemonių, būtinų įmonės veiklai vykdyti.

Kovo viduryje Energetikos ministerija dar kartą kreipėsi į vėluojančias energijos vartojimo auditus atlikti ir ataskaitas pateikti įmones, ragindama jas kuo greičiau atlikti auditus. Iki šiol tokių auditų neatlikusios įmonės jau buvo ragintos tai padaryti ir anksčiau.

Įmonėms, nepateikusioms energijos vartojimo auditų ataskaitų, bus taikoma atsakomybė. Pagal Įstatymą už energijos vartojimo audito neatlikimą ar ataskaitos nepateikimą Valstybinė energetikos inspekcija pirmą kartą skiria įspėjimą. Įmonei, nesiimančiai jokių veiksmų pašalinti Įstatymo pažeidimą, praėjus 3 mėnesiams po šio įspėjimo, skiriama bauda. Įstatyme numatyta bauda gali siekti iki 0,5 procento nuo bendrųjų metinių įmonės pajamų.

Daugiau informacijos apie energijos vartojimo auditus rasite šioje svetainėje.