Lietuvos ir Lenkijos energetikos darbo grupės susitikime aptarti strateginiai projektai

Data

2019 01 31

Įvertinimas
0
Poland.jpg

Sausio 30 d. įvyko Lietuvos ir Lenkijos energetikos viceministrų Egidijaus Purlio ir Tomaszo Dąbrowskio vadovaujamos darbo grupės susitikimas. Jame aptarta pažanga, įgyvendinant strategiškai svarbius energetikos infrastruktūros projektus bei kiti dvišalio bendradarbiavimo klausimai.

„Lenkija yra mūsų strateginė partnerė. Iš tiesų labai džiugina pastarojo laikotarpio Lietuvos ir Lenkijos pasiekta pažanga bendradarbiaujant energetikos srityje. Ši partnerystės ir solidarumo atmosfera leido praeitais metais pasiekti lūžį dviejuose Baltijos regionui svarbiuose projektuose – sinchronizacijos ir dujotiekių jungties. Glaudus bendradarbiavimas sudaro puikias galimybes stiprinti energetinius saitus tarp dviejų šalių ir ieškoti abiem šalims naudingų tolesnių bendradarbiavimo krypčių“, – sako energetikos viceministras Egidijus Purlys.

Susitikimo metu aptarta naujausia pažanga, įgyvendinant Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų sinchronizacijos su Europos tinklais projektą. Pasidžiaugta glaudžiu ir gerus rezultatus duodančiu bendradarbiavimu, kuris lėmė proveržį projekte – pasiektą susitarimą dėl projekto įgyvendinimo techninių sąlygų ir gautą 75 proc. CEF finansavimą pirmojo etapo darbams.

Abi šalys aptarė ilgalaikio galių rinkos mechanizmą, kuris nuo praeitų metų jau veikia Lenkijoje, tuo tarpu Lietuvos atstovai pristatė savo planus, kuriant panašų galių rinkos mechanizmo modelį.

Kalbant apie dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą, pasidžiaugta, kad šiuo metu jau vyksta statybos darbų rangovo ir vamzdžių tiekėjo atrankos. Tikimasi, kad iki šių metų birželio mėnesio bus atrinkti rangovai, pasirašytos sutartys ir dar šiais metais prasidės realūs dujotiekio statybos darbai.

Dvišaliame susitikime šalys aptarė ir kitus tolesnio bendradarbiavimo gamtinių dujų sektoriuje klausimus, gamtinių dujų tiekimo šaltinių įvairinimo galimybes, išnaudojant Lietuvoje ir Lenkijoje esančius suskystintų gamtinių dujų importo terminalus.

Abi pusės pabrėžė, kad yra svarbu kuo skubiau priimti Dujų direktyvos pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad ES energetikos teisės principai būtų taikomi ir su trečiosiomis šalimis jungiantiems dujotiekiams, tokiems kaip „Nord Stream“, kurie daro reikšmingą poveikį ES vidaus rinkai.

Lenkijos pusė pristatė atnaujintos Lenkijos energetikos politikos strategijos iki 2040 metų projektą. Tuo tarpu Lietuvos pusė pristatė 2018 m. Seime priimtą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją ir jos įgyvendinimo planus. Taip pat buvo aptartos abiejų šalių bendradarbiavimo galimybės, prisidedant prie nacionalinių energetikos strateginių tikslų įgyvendinimo.