Lietuvoje įgyvendinami strateginiai energetikos projektai gavo reikšmingą ES finansinę paramą

Data

2014 10 29

Įvertinimas
0
Lietuvoje įgyvendinami strateginiai energetikos projektai gavo reikšmingą ES finansinę paramą
Lietuvoje įgyvendinami strateginiai energetikos projektai gavo reikšmingą ES finansinę paramą
Šiandien, spalio 29 d., Europos Komisija (EK) ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF) energetikos komitetas priėmė sprendimą dėl 2014-ųjų metų CEF biudžeto finansinės paramos skyrimo ES bendro intereso statusą turintiems projektams, tarp kurių yra ir keturi Lietuvos strateginiai energetikos projektai. Jiems iš viso bus skirta 333,7 mln. eurų.

Europos Komisijai šiais metais pateiktos keturios Lietuvoje įgyvendinamų strateginių energetikos projektų CEF finansavimo paraiškos: Lietuvos–Lenkijos dujotiekio (GIPL) parengiamiesiems darbams iki statybos leidimo, GIPL statybų darbams, magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antrosios linijos statyboms bei Baltijos šalių elektros sistemų ir didelio galingumo generavimo šaltinių sinchroninio prisijungimo su kontinentinės Europos tinklais galimybių studijai dėl techninių sąlygų ir investicijų poreikio identifikacijos.

Šioms paraiškoms Europos Komisijos siūlymu skirta 333,7 mln. eurų, daugiau nei pusė viso 2014 m. planuojamo paskirstyti CEF biudžeto (siekiančio 647 mln. eurų). Iš visų paraiškų, didžiausią CEF finansavimą – 295,4 mln. eurų – nuspręsta skirti GIPL statybų darbams. Papildomai 10,6 mln. eurų skirta GIPL projekto parengiamiesiems darbams atlikti. Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antrosios linijos statyboms skirta 27,6 mln. eurų ES finansinė parama. Komitete taip pat pritarta Europos Komisijos siūlymui finansuoti 50 proc. Baltijos šalių elektros sistemų ir didelio galingumo generavimo šaltinių sinchroninio prisijungimo su kontinentinės Europos tinklais galimybių studiją.

„Tai yra esminis įvykis Lietuvos–Lenkijos dujotiekių jungties ir Klaipėda–Kuršėnai dujotiekio projekto įgyvendinime bei trejus metus trukusio sudėtingų derybų proceso tarp Europos Komisijos, Europos Parlamento ir ES narių rezultatas. Šio proceso metu sugebėta ES lygiu susitarti dėl bendrų prioritetų ir taisyklių, pagal kurias bus atrenkami ES bendro intereso projektai, sudarytas šių svarbių visai ES projektų sąrašas, susitarta dėl tarpvalstybinių kaštų pasidalinimo tarp naudas patirsiančių šalių, galiausiai profesionaliai parengtos ir Europos Komisijai pateiktos Lietuvai itin svarbių projektų paraiškos. ES finansinė parama leis integruoti Baltijos šalis į ES vidaus dujų rinką, taip pat išnaudoti maksimalius Klaipėdos SGD terminalo pajėgumus ir visa tai galėsime padaryti išvengiant dujų tarifo padidėjimo vartotojams, nes daugiau nei pusę šių investicijų bus kompensuojama CEF biudžeto lėšomis“, – sakė energetikos ministras Rokas Masiulis.

GIPL projektas yra ypač svarbus siekiant integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir didesnę konkurenciją tarp dujų tiekėjų. Šis projektas yra itin svarbus bendrame ES energetikos politikos kontekste, kadangi prisideda siekiant vieno iš kertinių ES užsibrėžtų energetikos politikos tikslų – užbaigti kurti vidaus energetikos rinką.

2015 m. pabaigoje planuojamos baigti magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai antrosios gijos statybos leis padidinti dujų transportavimo Lietuvos vartotojams patikimumą, sudarys galimybes 100 proc. išnaudoti Klaipėdos SGD terminalo pajėgumus, didins terminalo veiklos efektyvumą.

„Tai, kad šiandien buvo pritarta didžiosios dalies šių metų CEF biudžeto skirti Baltijos regione vykdomiems energetikos projektams demonstruoja Europos Komisijos ir ES valstybių narių solidarumą su Baltijos šalimis ir Suomija bei paramą mūsų regiono siekiui tapti integralia bendros ES dujų ir elektros rinkos dalimi“, – sakė energetikos ministras Rokas Masiulis.

Iš viso šių metų CEF paramai gauti buvo pateiktos 68 ES bendro intereso projektų paraiškos, tačiau 2014 m. CEF finansavimas skirtas tik 34 paraiškoms. Didžiąją dalį šių paraiškų (28) sudaro galimybių studijos ir kiti parengiamieji darbai. Statybų darbams CEF finansavimą gavo tik šešių ES bendro intereso projektų paraiškos, iš kurių 4 projektai bus įgyvendinami Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Klaipėda–Kuršėnai dujotiekio paraiška surinko aukščiausią balų skaičių tarp visų statybos darbams paraiškas teikusių projektų.

Lietuvoje vystomų ES bendro intereso projektų paraiškų vertinimo rezultatų apibendrinimas

Projekto paraiška

Vykdytojai

Projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos, mln. EUR)

Skirtas CEF finansavimas, mln. EUR
(% nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

GIPL statybos darbai

AB „Amber Grid“ / GazSystem S.A.

492,3

295,4 (60%)

Magistralinio dujotiekio KlaipėdaKuršėnai statybos darbai

AB „Amber Grid“

60,7

27,6 (45%)

GIPL paruošiamiesiems darbams, iki statybos leidimo išdavimo

AB „Amber Grid“ / GazSystem S.A.

21,2

10,6 (50%)

Baltijos šalių elektros sistemų sinchroninio prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų techninių sąlygų ir investicijų poreikio identifikacija (galimybių studija)

LITGRID, AB

0,25

0,125 (50%)

 

333,725

CEF finansinė parama yra skiriama tik ES bendro intereso statusą turintiems energetikos infrastruktūros projektams iš ES 2014–2020 m. biudžeto.


Daugiau informacijos apie 2014 m. CEF finansavimo skyrimą energetikos projektams galite rasti Europos Komisijos tinklapyje.