Lietuva atsinaujinančių energijos išteklių srityje pasiekė 2020 metams užsibrėžtą tikslą

Data

2014 11 04

Įvertinimas
0
Lietuva atsinaujinančių energijos išteklių srityje pasiekė 2020 metams užsibrėžtą tikslą
Lietuva atsinaujinančių energijos išteklių srityje pasiekė 2020 metams užsibrėžtą tikslą
Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 m. pasiekti 23 proc. atsinaujinančių išteklių energijos (AEI) šalies bendrajame galutiniame energijos suvartojime. Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis, šį užsibrėžtą tikslą Lietuva jau pasiekė – 2013 m. AEI dalis bendrame šalies energijos balanse viršijo penktadalį ir sudarė 22,95 proc. (padidėjo 1,22 procentinio punkto lyginant su 2012 m.).

Pastaraisiais metais AEI srityje užsibrėžti strateginiai tikslai leido sparčiai plėtoti vietinės energijos gamybos pajėgumus ir vystyti atsinaujinančių išteklių energetiką Lietuvoje. Nuo 2007 m. AEI dalis šalies bendrajame galutiniame energijos suvartojime padidėjo 6,25 proc. 2013 metais atsinaujinančių išteklių energijos dalis elektros energijos gamybos sektoriuje sudarė 13,14 proc. (padidėjo 2,27 p.p.), šildymo ir aušinimo sektoriuje – 37,72 proc. (padidėjo 2,27p.p.) ir 4,65 proc. (sumažėjo 0,14 p.p.) transporto sektoriuje.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti AEI energiją Lietuva AEI dalį iki 2020 m. yra įsipareigojusi padidinti iki 23 proc., o AEI dalį, palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos suvartojimu, visų rūšių transporte padidinti ne mažiau kaip iki 10 proc.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme Lietuva taip pat yra numačiusi ir sektorinius tikslus – elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc., centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 60 proc., o namų ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalį šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse padidinti ne mažiau kaip iki 80 proc.

Atsinaujinančių išteklių energijos sunaudojimas energijos vartojimo sektoriuose ir jos dalis bendrajame galutiniame energijos suvartojime apskaičiuotas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašu.