Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai pateikė paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti dujotiekių jungties finansavimui

Data

2014 08 21

Įvertinimas
0
Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai pateikė paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti dujotiekių jungties finansavimui
Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai pateikė paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti dujotiekių jungties finansavimui
Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai  GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“ rugpjūčio 19 d. pateikė Europos Sąjungos Inovacijų ir tinklų vykdomąjai agentūrai (INEA) bendras paraiškas dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (GIPL) dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) lėšomis.

Pateiktos dvi paraiškos. Viena siekiant gauti Europos Sąjungos finansinę paramą dujotiekių jungties teritorijų planavimo ir projektavimo etapams, kita - statybos darbų finansavimui.

Remiantis CEF reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, didžiausia galima CEF paramos suma projekto teritorijų planavimo, projektavimo darbams sudaro 50 proc., statybai - 75 proc. finansavimo reikalavimus atitinkančių sąnaudų.

,,GAZ-SYSTEM S.A. kartu su partneriu iš Lietuvos nusprendėme pateikti paraišką dėl finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektui, kuriuo siekiama sustiprinti integraciją ir išplėsti Lietuvos bei viso Baltijos regiono rinkos dalyvių dujų tiekimo šaltinių pasirinkimo galimybes. GIPL projekto tikslas - padidinti dujų tiekimo patikimumą ir užtikrinti dujų tiekimo šaltinių diversifikavimą Baltijos regione. Finansinė parama GIPL projektui padėtų įgyvendinti Europos Sąjungos strateginius energetikos politikos tikslus, integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į ES dujų rinką“, - sakė  Jan Chadam, GAZ-SYSTEM S.A. valdybos pirmininkas.

 „Bendros operatorių paraiškos ES paramai gauti pateikimas yra svarbus žingsnis projekto, skirto integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką ir padidinti regiono gamtinių dujų tiekimo saugumą bei regioninės rinkos konkurencingumą, įgyvendinimo kelyje“, - sakė Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Numatoma GIPL projekto vertė 558 mln. eurų: Lenkijos teritorijoje - 422 mln. eurų, Lietuvos teritorijoje - 136 mln. eurų. 

Europos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (ACER) rugpjūčio 11 d. priėmė sprendimą dėl GIPL projekto tarpvalstybinio kaštų padalinimo tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šis ACER sprendimas atvėrė kelią projekto vykdytojams kreiptis finansinei paramai iš CEF gauti.
2013 m. spalio mėn. Europos Komisija patvirtino Bendrojo intereso projektų sąrašą, kuriame Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių sujungimas pripažintas svarbiu regioniniu energetikos projektu.

AB „Amber Grid“ informacija