KN paskelbė nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranką

Data

2017 10 26

Įvertinimas
0
iocenters-2673328_1920.jpg

Naftos produktų bei suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krovos terminalų valdytoja AB „Klaipėdos nafta“, vadovaujantis Vyriausybės patvirtinto aprašo, nustatančio atrankos į valstybės valdomų bendrovių stebėtojų tarybas, reikalavimais, paskelbė apie nepriklausomų  stebėtojų tarybos narių atranką.

Bendrovė paskelbė atranką į dviejų nepriklausomų stebėtojų narių vietas – finansų srities bei strateginio planavimo ir valdymo srities. Reikalavimai kandidatams skelbiami Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tinklapyje  ir bendrovės KN tinklalapyje.

„KN vadovaujasi pažangiose Europos valstybėse įgyvendinama gerąja įmonių valdymo praktika, kuomet įmonės valdymo struktūra aiškiai apibrėžia atsakomybes už bendrovės strategijos ir tikslų įgyvendinimą. Tai itin reikšminga kalbant apie valstybės kontroliuojamas įmones. „Klaipėdos nafta“, siekdama dar labiau gerinti valdymą, atskaitomybę ir finansinius rodiklius siekia pritraukti stebėtojų narius, turinčius patirties bei kompetencijų, kurių dėka bendrovės priimami sprendimai būtų maksimaliai naudingi ir efektyvūs tiek valstybei, tiek pačiai akcinei bendrovei, kaip verslo struktūrai“, – teigia Mindaugas Jusius, „Klaipėdos nafta“ vadovas.

Kandidatuojantys į bendrovės stebėtojų tarybos narius turi atitikti bendruosius reikalavimus: būti įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas; per pastaruosius 5 metus nebūti atšaukti iš juridinio asmens ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo, kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Kandidatams taip pat keliami Energetikos ministro įsakymu nustatyti specialieji reikalavimai: kompetencijos finansų ir audito bei energetikos, verslo plėtros, organizacijos vystymo ar infrastruktūros projektų įgyvendinimo srityse. Kompetencijas šiose srityje kandidatai turės pagrįsti bent 10 metų darbo patirtimi. Taip pat kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrovės kolegialaus organo nario darbo patirtis bei ne mažesnė nei 5 metų vadovavimo patirtį įmonėje, turinčioje bent 100 darbuotojų. Kandidatams keliami ir kiti specialieji reikalavimai. 

Siekiantys užimti pareigas KN stebėtojų taryboje taip pat turi atitikti Aprašu nustatytus nepriklausomumo kriterijus ir pateikti sąžiningumo deklaraciją.

Paraiškos dėl dalyvavimo atrankoje bendrovei turi būti pateiktos iki lapkričio 14 dienos.