Įtvirtintas teisingesnis ir lankstesnis gamtinių dujų vartotojų apmokestinimas

Data

2017 10 18

Įvertinimas
0
flame-580342_1920.jpg

Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos pasiūlytiems gamtinių dujų vartojimo pajėgumų apmokestinimo tvarkos pakeitimams. Nustačius naują tvarką, vartotojams, kurie gamtines dujas naudoja ne nuolatos ar kaip rezervinį kurą, mažės saugumo dedamosios kaina.

2015 m. buvo patvirtintas gamtinių dujų vartojimo pajėgumų modelis, siekiant tolygiau tarp visų vartotojų padalinti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaštus. Daugumai gamtinių dujų vartotojų, reguliariai ar sezoniškai vartojančių gamtinių dujas, suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo (SGDT) saugumo papildoma dedamoji sudaro apie 10 proc. galutinėje gamtinių dujų kainos struktūroje. Tačiau kai kuriems vartotojams, kurie naudoja  gamtines dujas tik kaip rezervinį kurą, ši saugumo dedamoji kai kuriais atvejais gali sudaryti ir daugiau nei 80 proc. gamtinių dujų kainoje.

Nustačius naują tvarką, SGDT saugumo papildomos dedamosios našta mažės vartotojams, kurie gamtines dujas vartoja nereguliariai, pavyzdžiui, kaip rezervinį kurą. Tokiems vartotojams numatyta galimybė penkias didžiausias gamtinių dujų vartojimo paras per metus apmokestinti kaip trumpalaikius pajėgumus.

Gamtinės dujos yra lankstus ir švarus rezervinis kuras, tačiau dabartinė kainodara vertė įmones ieškoti alternatyvių kuro rūšių, pavyzdžiui, pereiti prie gerokai taršesnio mazuto, atsisakant gamtinių dujų infrastruktūros. Todėl pakeista tvarka leis užtikrinti, kad gerai išvystyta gamtinių dujų infrastruktūra būtų kuo efektyviau išnaudojama.

Kaip numatyta šiandien Vyriausybės priimtame nutarime, gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės apie tvarkos pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2018 m. reikalingus vartojimo pajėgumus gamtinių dujų vartotojus turi informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo nutarimo įsigaliojimo.

Gamtinių dujų vartotojai, norintys patikslinti 2018 m. reikalingus vartojimo pajėgumus, tą turės padaryti per 10 darbo dienų.