Įsigalioja pakeitimai dėl gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo

Data

2017 10 24

Įvertinimas
0
BFL_8756.jpg

Šiandien įsigalioja pakeista gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo ir apmokestinimo tvarka, pagal kurią ne nuolat gamtines dujas naudojantiems vartotojams mažėja saugumo dedamosios kaina. Iki rytojaus gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės turi informuoti verslo vartotojus apie tvarkos pakeitimus ir galimybę patikslinti deklaruotus pajėgumus kitiems metams.

Nustačius naują tvarką, gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios našta mažės vartotojams, kurie gamtines dujas vartoja nereguliariai ar kaip rezervinį kurą, pavyzdžiui, šilumos gamintojams, pramonės įmonėms ir kt.

Pagal naują tvarką tokiems vartotojams numatyta galimybė penkias didžiausias gamtinių dujų vartojimo paras per metus apmokestinti kaip trumpalaikius pajėgumus.

Pagal šiandien įsigaliojusius Vyriausybės nutarimo pakeitimus, gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės apie tvarkos pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2018 m. reikalingus vartojimo pajėgumus gamtinių dujų vartotojus turi informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo. Gamtinių dujų vartotojai, norintys patikslinti kitiems metams reikalingus vartojimo pajėgumus, tą turės padaryti per 10 darbo dienų.

Gamtinių dujų vartotojai ar sistemos naudotojai, gali konsultuotis su paslaugas teikiančiomis gamtinių dujų įmonėmis dėl optimalių vartojimo pajėgumų nustatymo (energijos gamintojai – su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija).

2015 m. buvo patvirtintas gamtinių dujų vartojimo pajėgumų modelis, siekiant proporcingai tarp visų gamtinių dujų sistemos naudotojų padalinti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaštus. Tačiau praktika parodė, kad kai kuriems vartotojams, kurie naudoja gamtines dujas tik kaip rezervinį kurą, ši saugumo dedamoji kai kuriais atvejais sudarė itin didelę dalį galutinėje gamtinių dujų kainoje.

Energetikos ministerijos iniciatyva pakeista gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo ir apmokestinimo tvarka leis mažinti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios naštą minėtiems vartotojams.