Iš Ignalinos AE 2-ojo bloko reaktoriaus baigtas iškrauti visas branduolinis kuras

Data

2018 02 26

Įvertinimas
0
Untitled.png

Vasario 25 d. iš 2-ojo bloko reaktoriaus buvo iškrauta paskutinė šilumą išskirianti rinklė. Iš viso iš reaktoriaus buvo iškrautos 1134 kuro rinklės – darbai užbaigti net 15 mėnesių anksčiau nei planuota.

Po galutinio 2-ojo bloko sustabdymo 2009 m., iš reaktoriaus į kuro išlaikymo baseinus buvo iškrauta tik nedidelė panaudoto branduolinio kuro dalis, didžioji dalis kuro buvo palikta reaktoriuje iki Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (LPKBS, B1 projektas) perdavimo eksploatacijai. Kuro iškrovimą iš 2-ojo bloko reaktoriaus Ignalinos AE atnaujino 2017 m birželį – po to, kai buvo gauta licencija pramoninei LPKBS eksploatacijai.

Kuro iškrovimo darbams buvo suteiktas aukščiausio prioriteto lygis, todėl per itin trumpą laiką iš reaktoriaus buvo iškrautos 1134 kuro rinklės. Sklandus Ignalinos AE darbuotojų darbas leido ne tik užbaigti šiuos darbus 15 mėnesių greičiau nei planuota, bet ir užtikrino atitikimą griežčiausiems saugos reikalavimams. 

Esamomis sąlygomis, kai Ignalinos AE reaktoriuose nebėra panaudoto branduolinio kuro rinklių, įmonė deda visas pastangas siekdama iki minimumo sumažinti bet kokią riziką saugai, paspartinti panaudoto kuro perkėlimą į Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą ir kuo efektyviau bei racionaliau įgyvendinti valstybės užsibrėžtus tikslus eksploatavimo nutraukimo srityje. 

B1 projektas yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.