Ignalinos AE uždarymo klausimai aptarti su Danijos, Ispanijos, Prancūzijos bei Ukrainos institucijų atstovais

Data

2018 04 23

Įvertinimas
0
INPP_2013-11-05.jpg

Balandžio 18-19 dienomis L. Sabaitienė dalyvavo dvišaliame susitikime energetikos klausimais Kopenhagoje, kur susitiko su Danijos Užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi Mortenu Jespersenu, Finansų ministerijos departamento direktoriumi atsakingu už energetikos ir ES biudžeto klausimus Pederiu Lundquistu ir ES biudžeto padalinio vadovu Jakobu Kirku Jensenu. Danijos Ministro pirmininko vyriausiuoju patarėju Michaelu Lundu Jeppesenu bei Danijos Parlamento Europos reikalų komiteto ES patarėjais Lotte Rickers Olesen ir Martinu Jørgensenu.

Balandį Energetikos ministerija vykdė aktyvias dvišales konsultacijas su Ispanijos, Prancūzijos, Danijos bei Ukrainos valdžios institucijų atstovais bei branduolinės energetikos ekspertais. Susitikimuose pristatyta Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo pažanga, aptarti tolimesnio finansavimo klausimai bei bendradarbiavimo su šių šalių valdžios, verslo bei mokslo atstovais galimybės uždarant Ignalinos atominę elektrinę.

Dvišaliuose susitikimuose Energetikos ministeriją atstovavusi viceministrė Lina Sabaitienė pristatė per pastaruosius penkerius metus įvykusį Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proveržį, kurį pasiekti leido stabilus ES ir nacionalinis finansavimas bei glaudus tarptautinis bendradarbiavimas.

L. Sabaitienė užsienio kolegoms akcentavo, kad Ignalinos AE uždarymas yra vienas iš esminių valstybės prioritetų, todėl labai svarbu, kad visi Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo darbai vyksta pagal planą ir laikantis aukščiausių branduolinės saugos reikalavimų. 

Viceministrė taip pat aptarė svarbiausius ateities darbus bei ypač svarbų laukiantį unikalų iššūkį ir bendrą Lietuvos bei ES tikslą – saugų reaktorių išmontavimą. L. Sabaitienė akcentavo, kad pradėjus šį procesą nebebus galimybių sustoti pusiaukelėje, todėl būtina turėti užtikrintą nenutrūkstamą finansavimą, kam reikalinga nenutrūkstama tolesnė ES parama. 

Tuo pačiu pažymėta, kad Ignalinos AE nutraukimo projektas yra naudingas ne tik Lietuvai, bet ir kuria didelę pridėtinę vertę visam regionui. Jo metu įgyjamos unikalios kompetencijos bei diegiamos technologijos, susijusios su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu ir saugojimu. Sukaupta unikali patirtis ir pritaikytos technologijos bus vertingos ir naudingos kitoms ES bei Rytų kaimynystės šalims, kurios ateityje taip pat planuoja uždaryti savo atomines elektrines. Be to, vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus dalyvauja daugiau nei dešimties ES valstybių kompanijos.

Balandžio 11-13 dienomis L. Sabaitienė dalyvavo dvišaliame susitikime energetikos klausimais Madride, kur ji susitiko su Ispanijos Karalystės užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijos, Energetikos, skaitmeninės darbotvarkės bei turizmo ministerijos Finansų ministerijos aukšto lygio pareigūnais bei Ministro Pirmininko patarėjų komanda.

Balandžio 16-17 dienomis energetikos viceministrė susitiko su Lietuvoje viešėjusia Prancūzijos delegacija, atstovai iš Prancūzijos alternatyvių energijos išteklių ir atominės energijos komisijos bei Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos.

Balandžio 18-19 dienomis L. Sabaitienė dalyvavo dvišaliame susitikime Kopenhagoje, kur susitiko su Danijos Užsienio reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Danijos Ministro pirmininko atstovais, kuruojančiais Europos Sąjungos biudžeto formavimo bei energetikos klausimus, taip pat Danijos Parlamento Europos reikalų komiteto ES patarėjais.

Balandžio 20 d. IAE uždarymo bendradarbiavimo galimybės be kita ko buvo aptartos su Lietuvoje viešinčia Ukrainos institucijų delegacija, vadovaujama vicepremjerės Ivanos Klympush – Tsintsadze.