Ignalinos AE regionui – 80 milijonų litų

Data

2010 02 25

Įvertinimas
0

Ignalinos atominės elektrinės (AE) regionas gaus solidžią valstybės paramą – vien šiemet trims savivaldybėms bus skirta apie 80 milijonų litų. Tiek lėšų numatyta iš Energetikos ministerijos administruojamų finansinių šaltinių.

2010 – 2012 m. Ignalinos AE regiono gyventojams ir toliau bus taikomas 50% mažesnis elektros energijos tarifas. Dėl šios lengvatos bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“ kasmet negauna iki 8 mln. litų pajamų. Lengvatinis elektros energijos tarifas Ignalinos AE regiono gyventojams bus taikomas iki 2016 m., jį palaipsniui mažinant.

Ignalinos darbo biržai 2010 m. skirta 43 mln. litų. Iš šių lėšų finansuojamos papildomos išeitinės, priešpensinės bedarbio ir persikėlimo išmokos, kompensuojamų darbo vietų išlaikymo išlaidos, darbuotojų lietuvių kalbos kursų išlaidos, darbuotojų profesinio mokymo, perkvalifikavimo ar kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialiniams ir ekonominiams padariniams švelninti iš IAE eksploatavimo nutraukimo fondo skirta 3 mln. litų. Šiomis lėšomis Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėse finansuojami infrastruktūros plėtros, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo, jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo verslumo, vietinių iniciatyvų projektai.

10 mln. litų skirta iš ES paramos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui. Šiomis lėšomis finansuojami visuomeninės paskirties pastatų energijos efektyvumo didinimo projektai. Be to, papildomai iš valstybės biudžeto bus skirta 7 mln. litų minėtų projektų pridėtinės vertės mokesčio išlaidoms padengti.

Sustabdžius Ignalinos AE antrąjį bloką, įmonė nebeperveda lėšų į Rėmimo fondą, kurio lėšas gaudavo Ignalinos AE regiono savivaldybės tiesiogiai ir kurios būdavo naudojamos biudžetinių įstaigų darbuotojams skatinti. Šios lėšos, kurios kasmet sudaro 9 mln. litų, bus kompensuojamos iš atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų.

Vyriausybė taip pat spręs Visagino gyventojų išlaidų būsto šildymui dalinio kompensavimo klausimą.