Ignalinos AE pradėta naudoti nauja radioaktyviųjų atliekų saugykla

Data

2017 06 09

Įvertinimas
0
S_M_7115_m.jpg

Šiandien (birželio 9 d.) VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) pradėti naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4 projektas) „karštieji bandymai“ – į kompleksą pradėtos vežti radioaktyviosios medžiagos.

Trumpaamžės ir ilgaamžės kietosios radioaktyviosios atliekos bus išimamos iš laikinųjų saugyklų, kuriose jos buvo saugomos po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 2009 m., ir bus talpinamos naujajame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (KRATSK). Taip pat šiame objekte bus rūšiuojamos, apdorojamos (deginamos, presuojamos arba cementuojamos), pakuojamos bei saugomos išmontuojant elektrinės įrenginius naujai susidarančios radioaktyviosios atliekos.

Tikimasi, kad kitų metų birželį, sėkmingai užbaigus „karštuosius bandymus“ su radioaktyviosiomis medžiagomis, bus pradėta pramoninė komplekso eksploatacija.

„Bendras ir sunkus visų šalių darbas ir aukščiausias kompetencijos lygis lėmė šios dienos rezultatą – vieno iš svarbiausių naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso statybos etapų pradžią“ – kalbėjo VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) generalinis direktorius Darius Janulevičius. Jis padėkojo IAE darbuotojams, bendrovei rangovui „Nukem Technologies“, Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankui (ERPB) ir Europos Komisijai už paramą ir konstruktyvų bendradarbiavimą, vykdant šį svarbų IAE eksploatavimo nutraukimo projektą.

Energetikos viceministras Simonas Šatūnas pabrėžė, kad pasiekta pažanga rodo efektyvų veiklos planavimą ir darbų koordinavimą bei visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą. Tokie rezultatai suteikia pasitikėjimo, kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesas vykdomas teisinga kryptimi.

„Žvelgiant į ateitį, šios dienos minėjimas yra puikus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo pasiekimų įrodymas; tačiau mūsų dar laukia dideli iššūkiai, reikalaujantys įsitraukimo į procesus, išskirtinio vadovavimo ir ypatingo dėmesio“,- sakė S. Šatūnas, sveikindamas IAE komandą ir dėkodamas visiems  šio projekto dalyviams.

Europos komisijos atstovas p. Massimo Garribba teigė, kad „Europos komisija, būdama pagrindine Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo valdytoja, nuolat skatina visas šalis ieškoti praktiškų sprendimų, užtikrinant projekto įgyvendinimą. Šio projekto rezultatas leis užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų valdymą. Visos šalys pademonstravo puikų komandinį darbą ir susitelkimą į realiai apčiuopiamus rezultatus. Kitas projekto etapas – pamatyti komplekso veikimą ir atliekų apdorojimą“.  

„Mes esame patenkinti sėkminga vieno iš sudėtingiausių IAE eksploatavimo nutraukimo projektų, naujojo komplekso karštųjų bandymų pradžia ir neabejojame, kad tolesnis efektyvus Rangovo, IAE vadovybės ir Lietuvos valdžios institucijų bendradarbiavimas leis užbaigti šį svarbų projektą laikų ir neviršijant nustatyto biudžeto“, – minėjimo metu sakė p. Gunter Grabia, ERPB direktoriaus pavaduotojas, TIENRF vadovas.

Thomas Seipolt, NUKEM Technologies Engineering Services GmbH vykdomasis direktorius savo kalboje pabrėžė trečiojo darbų vykdymo etapo pasiekimo svarbą.

„Mūsų sėkmė įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus tęsiasi. Per paskutinius septinius mėnesius mes pasiekiame jau trečią etapą. Nuo pat šio projekto įgyvendinimo pradžios mes dirbome visi kartu, todėl pasiekėme tokių gerų rezultatų”, kalbėjo minėjimo metu p. Seipolt.

Naujojo komplekso užbaigimas laikomas vienu iš svarbiausių IAE eksploatavimo nutraukimo proceso etapų. Projektas finansuojamas Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (TIENRF), kurio 96 procentus sudaro Europos sąjungos skiriama parama, lėšomis. Iš šio fondo buvo išskirta 830 mln. eurų svarbiausiems IAE eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti ir Lietuvos energetikos sektoriui vystyti. Naujojo KRATSK statybų vertė siekia beveik 200 mln. Eurų.

2001 m. įsteigtą TIENRF fondą administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Fondą palaiko Europos Sąjunga, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas, Airija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Didžioji Britanija.