Į atokų vienkiemį elektros kabelis paklotas miško keliuku per Aukštaitijos nacionalinį parką

Data

2011 11 22

Įvertinimas
0
Į atokų vienkiemį elektros kabelis paklotas miško keliuku per Aukštaitijos nacionalinį parką
Į atokų vienkiemį elektros kabelis paklotas miško keliuku per Aukštaitijos nacionalinį parką
Vykdydamas atokių sodybų elektrifikavimo projektą, Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius – AB LESTO elektrifikavo keturias Ignalinos rajone esančias sodybas, dalį elektros kabelių nutiesiant per Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją. Požeminės elektros linijos nutiestos tausojant miško paklotę ir saugant gamtą.

Elektrifikuotas Mikalinės kaimo vienkiemis įsikūręs miško apsuptyje į Šiaurę nuo Dringio ežero. 1937 metais statyta sodyba nuo elektros skirstomojo tinklo įrenginių nutolusi apie 800 metrų. Požeminis elektros kabelis per Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją iki statinių atvestas šių metų rugpjūtį, o elektra vienkiemiui pradėta tiekti nuo rugsėjo. Pasak LESTO Ignalinos tinklo eksploatavimo grupės vadovo Audriaus Zarinsko, elektros skirstomojo tinklo linija iki atokios sodybos pravesta miško keliuko viduriu, todėl elektrifikavimo darbai įtakos aplinkai nepadarė. „Vykdant kabelio tiesimo darbus, stengtasi išvengti pastebimo poveikio Aukštaitijos nacionalinio parko aplinkai. Šiuo metu naujos elektros linijos tiesiamos beveik visais atvejais po žeme, nes taip saugiau ir nedarkomas kraštovaizdis“, – sako A. Zarinskas.

Jam pritaria ir Aukštaitijos nacionalinio parko bei Labanoro regioninio parko Kraštotvarkos skyriaus vedėjas Voldemaras Kutra, kuris sako, kad oro linijas keičiant požeminėmis, naikinama vizualinė kraštovaizdžio tarša, panaikinamos nenatūralios kliūtys paukščių migracijos keliuose, todėl sumažėja stambiųjų paukščių žuvimo atvejų. Be to, pasak V. Kutros, tiesiant elektros kabelį miško keliuku, mažiau pažeidžiamos medžių šaknys. „Aplinkosaugine prasme, tai – geras sprendimas. Darbams atlikti buvo pasirinktas tinkamas laikas – antroji vasaros pusė, nes tuomet sulėtėjusi augalų vegetacija, be to, mažiau trikdoma gyvūnija: pasibaigęs paukščių perėjimas ir žvėrys jau būna atsivedę jauniklius“, – sako V. Kutra.

Iki trijų šiemet nemokamai elektrifikuojamų sodybų elektros skirstomojo tinklo linijas atvedė LESTO rangovas Ignalinos rajone UAB „Elektros tinklo paslaugos“. Panaudodami mini ekskavatorių „Bobkat“ ir automobilinį grąžtą, liepos – rugpjūčio mėnesiais darbininkai iki elektrifikuojamų sodybų nutiesė 0,4 kV įtampos kabelius, įrengė vieną stulpinę 25 kVA galios transformatorinę, papildomai sumontavo 1,4 km ilgio 10 kV įtampos kabelį.

LESTO rangovų nutiestas kabelis šiemet elektrą atvedė iki dar vienos – 1920 metais statytos sodybos Jurkiškės kaime Mielagėnų seniūnijoje. Prie elektros skirstomojo tinklo ji prijungta spalį, o į kitą šiemet elektrifikuotą sodybą Paulinavo kaime Linkmenų seniūnijoje elektra bus pradėta tiekti, kai Valstybinė energetikos inspekcija patikrins, kaip įrengta vidinė pastatų instaliacija.

Gyvenamąjį namą rekonstravo ir dar vienos elektrifikuotos sodybos šeimininkas Juozas Katalinas, gyvenantis Ignalinos rajono Baltabiržio kaime Kazitiškio seniūnijoje. J. Katalino sodybos elektrifikavimo darbus atliko uteniškiai, nes skirstomojo tinklo linija buvo atvesta nuo Utenos elektros tinklo.

Komentuodamas sodybų elektrifikavimą, Ignalinos rajono mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis pastebėjo, kad šis darbas labai palengvina gyventojų buitį, suteikia daugiau galimybių naudotis šiuolaikinėmis technologijomis.

Pasak LESTO atstovo A. Zarinsko, nemokamai elektrifikuojamas sodybas LESTO atrinko pagal rajonų savivaldybių pateiktus duomenis, atsižvelgdama į Ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus. Pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamą ir LESTO vykdomą atokių Lietuvos sodybų elektrifikavimo projektą, nemokamai elektrifikuojamos tos sodybos, kuriose niekada nebuvo elektros, jos turi būti pastatytos iki 1990 m. kovo 11 dienoMikalinės (1).jpgs, be to, sodybose turi nuolat gyventi žmonės, ten deklaravę savo gyvenamą vietą.

Šiemet Rytų Lietuvoje LESTO nemokamai elektrifikavo 50 atokių sodybų. LESTO investicijos siekė 2,57 mln. litų, o ES skyrė 1,71 mln. litų. Ateinančiais metais elektros skirstomojo tinko kabeliai bus nutiesti dar iki 31 sodybos. Šių sodybų elektrifikavimui bus panaudota dar apie 2,5 mln. litų. LESTO duomenimis, vienos sodybos elektrifikavimas kainuoja nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų tūkstančių litų, tai lemia vietovės ir atliekamų darbų pobūdis.