Europos Komisijai pristatyta pažanga Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projekte

Data

2017 07 12

Įvertinimas
0
Satunas_LUX_01.jpg

Liepos 12 d. energetikos viceministro Simono Šatūno vadovaujama delegacija Europos Komisijai (EK) pristatė VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo darbų eigą bei planuojamus ateities darbus.

Liuksemburge vykusiame EK Pagalbos uždarant branduolinius įrenginius programos komiteto posėdyje Lietuvos delegacija pristatė svarbiausius 2016–2017 m. įgyvendinamus IAE eksploatavimo nutraukimo projektus, ateities darbų planus bei pateikė duomenis apie Lietuvos skiriamą nacionalinį finansavimą IAE eksploatavimo nutraukimo projektams.

„EK pareigūnai ir kiti posėdžio dalyviai pozityviai įvertino darbų progresą ir Lietuvos skiriamą finansinį indėlį į eksploatavimo nutraukimo procesus. Tai įrodymas, kad judame teisinga linkme”, – sakė S. Šatūnas.

Lietuva deda visas pastangas, kad būtų užtikrinta, jog ES finansinė parama bus tęsiama ir po 2020 m. – be jos sėkmingas ir savalaikis IAE eksploatavimo nutraukimas negalimas. Nuo 2014 m. Lietuvos lėšomis finansuojama apytiksliai 14 % Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo išlaidų.

Pristatydami nuveiktus darbus, IAE atstovai pažymėjo, kad per pastaruosius metus, išlaikant intensyvius darbo tempus, sėkmingai atlikti Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos „karštieji bandymai“ ir anksčiau numatyto laiko gautas leidimas pramoniniam naujos saugyklos eksploatavimui.

Šiais metais pradėti „karštieji bandymai“ naujajame Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse, kurių metu naudojamos radioaktyviosios medžiagos. Pasibaigus šiems bandymams, komplekse bus laikomos trumpaamžės ir ilgaamžės kietosios radioaktyviosios atliekos, išimtos iš laikinųjų saugyklų, kuriose jos buvo saugomos po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 2009 m.

Šiemet taip pat gautas leidimas statyti dar vieno svarbaus branduolinės energetikos objekto – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno – statinius.

Be viceministro, EK komiteto posėdyje Lietuvai atstovavo Energetikos ministerijos bei VĮ Ignalinos atominės elektrinės atstovai.