Europos Komisija patvirtino Lietuvos paramą Klaipėdos SGD terminalui

Data

2018 10 31

Įvertinimas
0
eu-1232430_1920.jpg

Spalio 31 d. Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino kompensaciją, kurią Lietuva skiria bendrovei LITGAS, kad ši užtikrintų būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimą į Klaipėdos SGD terminalą.

2013 m. lapkričio mėn. Europos Komisija (EK) pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino pagalbos schemą, pagal kurią remiama suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdos uoste, Lietuvoje, įrengimas ir eksploatacija. Nuo įrengimo dienos SGD terminalas atlieka svarbų vaidmenį – padeda įvairinti dujų tiekimą Lietuvoje ir užtikrinti jo saugumą.

2018 m. birželio mėn. Lietuva pranešė EK apie tam tikrus toliau išdėstytus 2013 m. patvirtintos pagalbos schemos pakeitimus:

  • LITGAS įpareigojimas teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Tam, kad dujų tiekimas būtų saugus, SGD terminalas turi veikti nepertraukiamai, taigi į jį turi būti nuolat tiekiamos ir pakartotinai dujinamos suskystintos gamtinės dujos. Už tai bendrovei LITGAS Lietuvos valstybė skiria kompensaciją išlaidoms, patirtoms vykdant šį įpareigojimą, atlyginti.
  • Prievolės pirkti SGD panaikinimas. Pradėjus veikti SGD terminalui, Lietuva, įgyvendindama 2013 m. EK patvirtintą paramos schemą, nustatė prievolę, kurios saistomi šilumos ir elektros energijos gamintojai pagal teisės aktus privalėjo tam tikrą dujų kiekį pirkti iš LITGAS. Vis dėlto, atsižvelgdama į dujų rinkos pokyčius, Lietuva mano, kad nuo 2019 m. sausio mėn. ši prievolė nebebus būtina ir gali būti panaikinta. Todėl LITGAS savo dujomis rinkoje prekiaus tiesiogiai.

EK Lietuvos pagalbos schemos pakeitimus įvertino pagal visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms taikomas ES valstybės pagalbos taisykles bei nustatė, kad pirminės schemos pakeitimai, visų pirma prievolės pirkti SGD panaikinimas, padės didinti konkurenciją Lietuvos dujų rinkoje. EK patvirtino abi schemas – galiojančią schemą, taikomą nuo 2016 m. iki 2018 m. pabaigos, ir pakeistą schemą, taikysimą nuo 2019 m. iki 2024 m. pabaigos.

Klaipėdos jūrų uostas padės siekti vieno iš ES energetikos sąjungos tikslų – mažinti priklausomybę nuo energijos importo, t. y. įvairinti energijos tiekimo šaltinius ir kurti visą ES sujungsiančią energijos rinką.

2018 m. rugpjūčio mėn., laikantis susitarimo stiprinti ES ir JAV strateginį bendradarbiavimą energetikos srityje, apie kurį liepos mėn. bendrame pareiškime paskelbė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir Prezidentas D. Trumpas, į Klaipėdos jūrų uostą iš JAV atplukdyta pirmoji Lietuvai skirta SGD siunta. Europos valstybės energija dalijasi susietajame moderniame energijos tinkle – taip užtikrinamas saugesnis ir tvaresnis įperkamesnės energijos tiekimas.

Daugiau informacijos galima rasti EK svetainėje.