EURELECTRIC: šiltnamio efektą sumažintų branduolinė energetika

Data

2010 08 11

Įvertinimas
0

Europos elektros energetikos pramonės sąjunga EURELECTRIC parengė specialią ataskaitą, kurioje rekomenduojama palikti visus energijos gamybos būdus ir didinti ne tik atsinaujinančių šaltinių, bet ir atominių elektrinių gamybos apimtis. Kaip teigia EURELECTRIC ekspertai, tokiu būdu būtų pasiektas ES iškeltas tikslas iki 2050 m. 50 procentų sumažinti anglies dioksido išmetimą į atmosferą.

2009 m. kovą didžiausios ES energetikos bendrovės, kurioms tenka 70 proc. elektros energijos gamybos regione, pasirašė deklaraciją, kuri įpareigoja 25 ES šalyse įgyvendinti vadinamą „anglies dvideginio neutralumą“ - pasiekti, kad elektros energijos gamybos metu nesusidarytų daugiau CO2, nei pajėgi neutralizuoti pati gamta. Kita vertus, akivaizdu, kad vystantis ekonomikai elektros energijos poreikis tik didės ir jos gamintojai turės didinti gamybos apimtis.

„EURELECTRIC siūlo strategiją, leisiančią 2050-aisiais visoje ES ekonomikoje maksimaliai – net 90 proc., t.y. iki 150 mln. tonų – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį. Tam reikia sukurti optimalų energijos gamybos portfelį, suformuotą atsižvelgiant į šalių resursus ir energetikos sistemas ir didinti atsinaujinančių energijos šaltinių bei branduolinės energetikos, kuri dar ilgai išliks plačiai naudojamu elektros energijos gamybos būdu ES, kiekį. Ši ataskaita patvirtino, kad Lietuva, įgyvendindama Visagino atominės elektrinės projektą, pasirinko teisingą elektros energijos gamybos plėtros modelį“, – pažymėjo energetikos ministras Arvydas Sekmokas.

Pagal šį scenarijų branduolinės energijos gamyba ES išaugs nuo 950 TWh 2005 m. iki 1300 TWh 2050 metais. Daugiausiai naujų atominių jėgainių pajėgumų ES bus paleista po 2025 metų.

Net ir turint omeny, kad kai kurios šalys kol kas laikosi branduolinės energijos neplėtojimo politikos, iki 2050 m. šiuo būdu bus pagaminama 29 proc. elektros energijos.

„Kaip neseniai parodė Švedijos pavyzdys, šalių požiūris į branduolinės energetikos plėtrą keičiasi, todėl tikėtina, kad jos dalis bendrame portfelyje bus dar didesnė“, – sakė A.Sekmokas.

Švedijos vyriausybė 2009 m. nutarė panaikinti naujų branduolinių reaktorių statybos draudimą, kuris šalyje buvo paskelbtas prieš tris dešimtmečius.

Labiausiai energetikos portfelyje išaugtų atsinaujinančių energijos šaltinių gamyba – planuojama, kad 2050 m. ji pasieks 1900 TWh, t.y. 40 proc. visos elektros energijos gamybos ES. Tarp atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų pirmaus vėjo jėgainių gaminama energija, kurios 35 proc. tieks kranto įrenginiai ir 27 proc. – įrenginiai atviroje jūroje.

Augant branduolinei ir atsinaujinančių šaltinių energetikai, iki 2025 m. elektros energijos gamyba naudojant kietąjį kurą mažės. Tais pačiais 2025 m. aukščiausią tašką pasieks elektros gamyba deginant dujas. Tiesa, dėl augančios dujų kainos, nuo 2025 m. jos naudojimas elektros energijos gamybai mažės, kol 2050 m. stabilizuosis sudarydama 14 proc. visos ES elektros gamybos.

Pagal EURELECTRIC daromas prielaidas, bendra ES elektros energijos gamyba 25 šalyse išaugtų 60 proc., t.y. instaliuota elektros energijos gamybos galia išaugtų nuo 800 GW 2010 m. iki 1300 GW 2050 m.

Anot EURELECTRIC ekspertų, norint dukart padidinti elektros energijos gamybą ir tuo pačiu metu dukart sumažinti anglies dvideginio išmetimą į atmosferą, CO2 emisijas reiktų sumažinti nuo dabartinių 0,45 tonų CO2 vienai MWh pagaminti iki 0,1 tonos.