ES lėšos prisidės modernizuojant elektros perdavimo sistemą Vakarų Lietuvoje

Data

2017 08 04

Įvertinimas
0
elektros skirstykla bitenuose.jpg

Rugpjūčio 2 d. energetikos ministras patvirtino naują priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą. Šį sąrašą papildė projektas „330-110 kV perdavimo tinklų elektros energijos tiekimo ir patikimumo užtikrinimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje“, kuris padės užtikrinti patikimą, efektyvų, kokybišką ir saugų elektros energijos tiekimą ir perdavimą Bitėnų, Pagėgių, Šilutės ir Tauragės savivaldybėse.

Projekto „330-110 kV perdavimo tinklų elektros energijos tiekimo ir patikimumo užtikrinimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje“ tikslas yra užtikrinti patikimą, efektyvų, kokybišką ir saugų elektros energijos tiekimą ir perdavimą Bitėnų, Pagėgių, Šilutės ir Tauragės savivaldybėse. Įgyvendinant projektą, 330 kV įtampos Bitėnų transformatorių pastotė bus išplėsta į veikti 330/110/10 kV įtampa, taip pat bus nutiesta nauja pažangi 110 kV įtampos elektros perdavimo linija tarp Pagėgių ir Bitėnų, įrengti nauji modernūs aukštos įtampos elektros įrenginiai.

Projektas prisidės stiprinant valstybės energetinį saugumą, užtikrinant patikimą vėjo elektrinių generuojamos galios priėmimą ir perdavimą į (iš) elektros energetikos sistemos bei vėjo jėgainių plėtrą pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas patikimas, efektyvus, kokybiškas ir saugus elektros energijos tiekimas ir perdavimas. Šie darbai padės siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS) numatytų tikslų.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2017 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-208 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų nvesticijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.