Energetikos ministro vizito Berlyne darbotvarkėje – atsinaujinanti energetika, IAE uždarymas, energetinio saugumo klausimai

Data

2018 04 18

Įvertinimas
5
Germany.jpg

Balandžio 16-18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas lankėsi Berlyne, kur dalyvavo energetikos pokyčiams skirtoje aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje. Dvišaliuose susitikimuose su Vokietijos politikais ir Vyriausybės atstovais kalbėta apie Ignalinos atominės elektrinės uždarymą, Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais, nesaugiai statomos Astravo atominės elektrinės (AE) problemas.

Susitikime su Vokietijos Aplinkos, gamtos apsaugos, statybų ir reaktorių saugos ministre Svenja Schulze daugiausia dėmesio skirta Ignalinos AE elektrinės uždarymo procesui aptarti. Ministras pristatė pasiektą pažangą ir pagal eksploatavimo nutraukimo planą atliekamus darbus, pažymėdamas, kad šiuo metu jau atlikta apie 40 proc. eksploatacijos nutraukimo darbų, kuriuose dalyvauja ir toliau bus kviečiamos dalyvauti Vokietijos ir kitų ES šalių kompanijos.

Ministro teigimu, Lietuvai labai svarbi Vokietijos parama, siekiant adekvataus tolimesnio AE uždarymo finansavimo užtikrinimo. Artimiausiais metais prasidės sudėtingi ir analogų pasaulyje neturintys reaktorių išmontavimo darbai, todėl būtina užtikrinti nenutrūkstamą ES finansavimą. Tai ypač svarbu siekiant sėkmingai ir saugiai įgyvendinti eksploatacijos nutraukimą, nes šis procesas jau yra pasiekęs negrįžtamumo stadiją.

Vokietija iki 2022 m. numačiusi visiškai atsisakyti branduolinės energetikos, todėl susitikime abi pusės akcentavo galimybes ateityje nuolat keistis atominių elektrinių uždarymo patirtimi, juo labiau, kad Lietuva bus sukaupusi unikalią kompetenciją šioje srityje.

Tiek susitikime su ministre, tiek pokalbiuose su Vokietijos parlamento atstovais kalbėta apie Baltarusijoje nesaugiai statomos Astravo AE keliamas grėsmes ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono saugumui. Šiuo metu Europos Komisijos (EK), ES ir ne ES valstybių narių ekspertai atlieka Astravo AE streso testų vertinimą (angl. peer review process).

Akcentuota, kad būtinas ne tik šio proceso skaidrumas, objektyvumas ir atitikimas aukščiausiems branduolinės saugos standartams, bet ir turi būti užtikrintas šio vertinimo atlikimas pagal ES metodologiją ir tai, kad Baltarusijos pusė visas šią vasarą planuojamas pateikti ekspertų rekomendacijas įgyvendintų. Kartu ministras Ž. Vaičiūnas pažymėjo, kad būtina užtikrinti nuolatinę tarptautinę viso projekto priežiūrą.

Dvišaliuose susitikimuose ministras išsakė Lietuvos poziciją dėl Baltijos jūros dugnu planuojamo tiesti dujotiekio „Nord Stream 2“. Lietuvos pusė dar kartą pakartojo, kad tai didins visos ES priklausomybę nuo rusiškų dujų ir pačios Rusijos įtaką strategiškai svarbiame sektoriuje. Lietuva pasisako už trečiojo energetikos paketo nuostatų pilną taikymą šiam projektui, todėl remia EK pateiktą pasiūlymą peržiūrėti atitinkamą direktyvą.

Vokietija neseniai yra skelbusi svarstymus apie galimybę statyti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalus. Neatsitiktinai susitikimų metu Vokietijos politikai ir energetikos ekspertai domėjosi Lietuvos patirtimi statant SGD terminalą ir plėtojant SGD infrastruktūrą. Ministras pažymėjo, kad Lietuva mato didelį SGD panaudojimo potencialą ne tik energetiniams poreikiams, bet taip pat ir transporte, laivyboje, pramonėje. Ministras pristatė ir jau padarytus realius žingsnius per paskutinius metus – pradėta mažos apimties SGD veikla, įrengta antžeminė SGD paskirstymo stotis, dujos tiekiamos ne tik dujotiekiais regiono valstybėms, bet taip pat ir prie dujotiekio tinklų neprijungtiems vartotojams Lenkijoje.

Ministras taip pat pristatė Baltijos šalių energetiniam saugumui gyvybiškai svarbų elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektą, kurį būtina įgyvendinti kuo greičiau, siekiant užsitikrinti Baltijos šalių energetinį saugumą ir nepriklausomybę nuo Rusijos energetinės sistemos.

Ministras taip pat susitiko su Vokietijos energetikos agentūros (DENA) vadovais. Pristatyti Lietuvos atnaujintos energetikos strategijos pagrindiniai tikslai, aptarta mažosios atsinaujinančios energetikos plėtra, taip pat valstybėms tenkantys iššūkiais, pereinant prie švaresnio ir mažiau taršaus transporto sektoriaus. Vokietijos energetikos agentūros patirtis gali būti naudinga ir Lietuvai, siekiant vartotojui ir aplinkai draugiško energetikos.

Neformaliame susitikime su Vokietijos energetikos ir ekonomikos ministru aptartos Vokietijos energetikos politikos kryptys. Vokietija koalicijos sutartyje numačiusi kurti tris komisijas, kurios turės pateikti siūlymus dėl energetikos sektoriaus dekarbonizacijos, atsinaujinančios energetikos ir reformų transporto sektoriuje.

Atsinaujinančios energetikos plėtrą energetikos ministras aptarė susitikime su Vokietijos perdavimo sistemos operatoriumi, kuris jau dabar užtikrina sėkmingą atsinaujinančios energetikos integraciją. Lietuvai ypač aktuali Vokietijos patirtis užtikrinant sėkmingą atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją į esamą elektros sistemą. Daug dėmesio skirta vėjo energetikos jūroje plėtros klausimams, kadangi ir pati Lietuva planuoja vėjo jėgainių plėtrą Baltijos jūroje iki 2030 m.

Ministras dalyvavo energetikos pokyčiams pasaulyje aukšto lygio konferencijoje „Berlin Energy Transition Dialogue 2018“, kur pasisakė diskusijoje apie atsinaujinančios energetikos ir infrastruktūros plėtrą. Konferencijoje dalyvavo EK viceprezidentas Marošas Šefčovičius ir daugiau nei dvidešimties šalių ministrai.