Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas: Lietuva pasisako už ambicingus ES tikslus atsinaujinančioje energetikoje

Data

2018 06 12

Įvertinimas
0
20180611_TTE_LUX.jpg

Birželio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas dalyvavo Liuksemburge vykusiame ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministrų tarybos posėdyje. Ministrai tęsė derybas dėl Europos Sąjungos tikslų atsinaujinančiai energetikai ir energetiniam efektyvumui iki 2030 m. bei ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) reglamento.

Ministrų tarybos posėdyje energetikos ministras išreiškė Lietuvos palaikymą ambicingesniems ES atsinaujinančios energetikos ir energijos efektyvumo didinimo tikslams iki 2030 m. nei sutarta 2017 m. gruodžio mėnesį vykusiame tarybos posėdyje.

Europos Komisija yra pasiūliusi, kad iki 2030 m. ES iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) būtų gaminama bent 27 proc. energijos bei būtų sutaupyti bent 30 proc. ES suvartojamos energijos. Tuo tarpu Europos Parlamentas (EP) siūlo nustatyti aukštesnius tikslus – kad iki 2030 m. ES bent 35 proc. energijos turėtų būti gaminama iš AEI ir tiek pat energijos turėtų būti sutaupoma.

„Lietuva išreiškia tvirtą paramą Europos Parlamento iškeltiems aukštesniems tikslams atsinaujinančioje energetikoje nei buvo suderėta Europos Vadovų Taryboje prieš ketverius metus. Turime tiesti tiltus tarp praeities ir ateities, ypač įvertinant, kad atsinaujinanti energetika vis labiau pinga ir kuria vis didesnę realią ekonominę naudą“, – sakė Ž. Vaičiūnas.

Kalbėdamas apie energijos efektyvumo didinimo tikslus, ministras pabrėžė, kad ambicijos turėtų būti subalansuotos ir šiems tikslams siekti skirtos priemonės neturėtų pakirsti valstybių ekonominio efektyvumo ir pramonės konkurencingumo. Todėl Lietuva pasisako už neprivalomus – tiek ES, tiek ir nacionalinius – tikslus energijos vartojimo efektyvumo srityje bei lankstesnį jų įgyvendinimą.

Šios ministrų diskusijos pagrindu birželio mėnesį pirmininkaujanti šalis Bulgarija sieks užbaigti derybas su EP dėl Atsinaujinančių energijos išteklių bei Energijos efektyvumo direktyvų, kurios, kartu su Energetikos Sąjungos valdymo reglamentu sudaro Švarios energijos paketą. Šio dokumento tikslas – paspartinti perėjimą prie švarios energijos ir tuo pačiu užtikrinti Energetikos Sąjungos tikslų įgyvendinimą.

Ministrų tarybos posėdyje pasiekta bendra pozicija dėl ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) reglamento pakeitimų. Tai padaryti siūloma, suteikiant ACER daugiau funkcijų prižiūrint didmenines rinkas bei sprendžiant tarpvalstybinius klausimus. Šio susitarimo pagrindu Austrija savo pirmininkavimo metu pradės derybas su EP ir sieks bendro susitarimo.