Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas: IAE uždarymo pažanga – kelias į sėkmingas derybas dėl tolimesnio finansavimo

Data

2018 06 22

Įvertinimas
0
IMG_3489.JPG

Birželio 22 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas lankėsi Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE). Susitikime su naujai paskirtu IAE vadovu Audriumi Kamienu ministras aptarė IAE eksploatavimo nutraukimo eigą ir tolimesnius svarbiausius darbus.

„Pastaraisiais metais IAE eksploatavimo nutraukimo procese pasiekėm akivaizdžią pažangą, kas suteikia tvirtą pagrindą deryboms dėl tolimesnio eksploatacijos nutraukimo finansavimo. Mūsų pagrindinis tikslas, kad uždarymo procesas ir toliau vyktų pagal grafiką, o pinigai būtų naudojami skaidriai ir efektyviai“, - pažymėjo energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Konkursą laimėjęs A. Kamienas, atlikus visas reikalingas teisines procedūras, ministro įsakymu nuo šiandien paskirtas į IAE generalinio direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai.

Susitikime aptartos ir prasidedančios derybos dėl tolimesnio IAE uždarymo finansavimo. Ministras pažymėjo, kad EK pasiūlytas 552 mln. eurų finansavimas yra tik pirmasis žingsnis ir derybos toliau bus tęsiamos su Europos Parlamentu ir ES valstybėmis narėmis.

„Mes tikrai matome supratimą, jog sovietmečiu pastatytos IAE uždarymas yra išskirtinis iššūkis, kurį ES turi tik Lietuva. Derybos tik prasideda, ir dėsime visas pastangas, kad finansavimas būtų didesnis. Juo labiau, kad ankstesnė patirtis mums leidžia tikėtis geresnio rezultato – praėjusioje finansinėje perspektyvoje po intensyvių derybų finansavimas buvo padvigubintas“, - kalbėjo energetikos ministras.

Vizito metu ministras lankėsi Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (projektas B2/3/4), kur šiuo metu vykdomi vadinamieji „karštieji bandymai“ su radioaktyviomis atliekomis. Ministrui pristatyti atliekami darbai ir pasiekti rezultatai. Kaip ir planuota, leidimai šio komplekso pramoniniam eksploatavimui turi būti gauti lapkričio mėn.

Šiuo metu į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą jau patalpinta beveik trečdalis konteinerių (58 iš 193) su panaudotu branduoliniu kuru, o iki metų pabaigos joje turi stovėti 79 konteineriai.

Kitų metų pabaigoje turi būti užbaigtos labai mažo aktyvumo trumpaamžių atliekų atliekyno (projektas B19) statybos, kuriame  radioaktyviosios atliekos bus saugojamos apie 30 metų.

Spalį planuojama paskelbti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo atliekyno (projektas B25) statybų konkursą. Jis turi būti pastatytas iki 2023 m., o radioaktyvios atliekos jame bus saugomos apie 300 metų.

IAE ir saugykloms yra būtinas patikimas elektros energijos tiekimas. IAE objektai priskiriami aukščiausios kategorijos energijos vartotojų grupei, kuriai yra taikomi aukščiausi branduolinės saugos ir nepertraukiamo elektros energijos tiekimo reikalavimai.

Šiaurės Rytų Lietuvos (ŠRL) tinklo rekonstrukcija yra ypatingai svarbi patikimam elektros tiekimui IAE užtikrinti, kadangi Ignalinos ir Utenos pastotės yra technologiškai pasenusios ir buvo pritaikytos veikiančioms IAE poreikiams. Po IAE uždarymo ši infrastruktūra yra perteklinė ir neefektyvi, todėl bus optimizuojamas linijų skaičius, atjungiant pačią galingiausią 750 kV liniją su Baltarusija. Dvi likusios linijos dar yra reikalingos patikimam elektros tiekimui IAE užtikrinti.