Energetikos ministras skatina Europą prabilti "vienu balsu"

Data

2011 09 22

Įvertinimas
0
Energetikos ministras skatina Europą prabilti "vienu balsu"
Energetikos ministras skatina Europą prabilti "vienu balsu"
Rugsėjo 19 – 20 d. Vroclave (Lenkija) neformalios energetikos Ministrų Tarybos metu A.Sekmokas kvietė Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares su trečiųjų šalių energetinių žaliavų tiekėjais kalbėti vienu balsu ir nepasiduoti mėginimams naudotis energetika kaip politiniu instrumentu. Apie ES solidarumą kaip svarbiausią energijos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonę kalbėjo ir energetikos komisaras G.Oettinger, kitos valstybės narės. Diskusijas dėl ES santykių su išoriniais energetiniais partneriais paskatino Europos Komisijos prieš kelias dienas valstybėms narėms pateiktas pasiūlymas, kuriuo skatinama su trečiosiomis šalimis dėl energetinių žaliavų tiekimo „kalbėti vienu balsu“.
 
„Bendra Europos Sąjungos išorinė energetikos politika, koordinuoti valstybių narių veiksmai neleistų kai kurioms trečioms šalims – energetinių žaliavų tiekėjoms pasinaudoti „skaldyk ir valdyk“ metodu“ – pabrėžė energetikos ministras A.Sekmokas.
 
Energetikos ministras išskyrė keturias sritis, kur bendri ES veiksmai yra ypatingai svarbūs ir reikalingi: Baltijos valstybių elektros sektoriaus sinchroninis veikimo su europine sistema užtikrinimas; Europos Komisijos teisinės pagalbos derantis dėl dvišalių elektros ir dujų tiekimo sutarčių su trečiosiomis šalimis teikimas; vienodų konkurencinių sąlygų tarp ES vidaus ir išorės tiekėjų sukūrimas; privalomų aukščiausių branduolinės saugos standartų diegimas greta ES sienų planuojamuose projektuose.
 
Neformalios energetikos tarybos rengiamos du kartus per metus. Jų metu ES valstybių narių energetikos ministrai apsikeičia nuomonėmis svarbiausiais ES energetikos politikos darbotvarkės klausimais. Šis ES pirmininkaujančios Lenkijos iniciatyva surengtas susitikimas buvo skirtas išorinės ES energetikos politikos, energetinių infrastruktūros projektams kitiems klausimams aptarti.