Energetikos ministras: būtina užtikrinti, kad IAE uždarymo projektus įgyvendintų tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančios kompanijos

Data

2017 10 26

Įvertinimas
0
IMG_1025.JPG

Spalio 25 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais lankėsi Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE). Seimo komitetui pristatyta IAE uždarymo eiga, pasiekta pažanga ir tolimesni esminiai darbai.

Delegacija susipažino su vykdomais išmontavimo darbais, lankėsi IAE reaktoriaus bloke, kur pristatytas vykdomų uždarymo darbų sudėtingumas. Seimo nariai apsilankė naujai pastatytuose radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir tvarkymo objektuose.

Per pastaruosius metus padarytas ženklus progresas atliekant uždarymo darbus ir jau artėja į pabaigą du iki šiol didžiausi IAE eksploatacijos nutraukimo projektai. Šiemet pradėta eksploatuoti panaudoto branduolinio kuro laikinoji saugykla, kurioje bus saugomas abiejuose reaktoriaus blokuose esantis panaudotas branduolinis kuras. Visas kuras į šią modernią saugyklą bus perkeltas iki 2022 m.

Kitas svarbus projektas – kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksas, kuriame spalio viduryje pradėti vadinamieji „karštieji bandymai“ su radioaktyviosiomis atliekomis. Jį numatyta užbaigti iki kitų metų gruodžio.

Susitikimo metu ministras pažymėjo, kad IAE yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintis objektas, todėl labai svarbu užtikrinti, kad projektus įgyvendintų tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančios kompanijos.

“Tikimės, kad Seime jau greitai bus priimti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių įstatymo pakeitimai. Jie leistų nacionalinio saugumo interesų požiūriu tikrinti ne tik tuos, kurie siekia investuoti į strategines valstybės įmones, bet ir tokių valstybinių įmonių sudaromus sandorius. Turime išmokti praeities pamokas ir užtikrinti maksimalų skaidrumą bei procesų kontrolę, taip užkertant kelią bet kokioms politinės įtakos galimybėms tokiuose strateginiuose objektuose kaip IAE“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Ateityje laukia vieni iš sudėtingiausių IAE uždarymo darbų – galingiausių pasaulyje RBMK tipo reaktorių išmontavimas. Kadangi tokių darbų patirties iki šiol nėra, Lietuva bus pirmoji, sukaupusi tokią unikalią kompetenciją. Šiuo metu jau pradedama ruoštis šiems projektams – pradėti pasirengiamieji darbai reaktorių išmontavimo techniniam projektui.

IAE uždarymas – tai europinis projektas, todėl jam turi būti užtikrintas tinkamas finansavimas. Energetikos ministerija veda intensyvų dialogą su Europos Komisija ir valstybėmis narėmis dėl tolimesnio IAE eksploatacijos nutraukimo finansavimo.