Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas II“ projektų atrankos kriterijams

Data

2018 01 25

Įvertinimas
0
signature-389933_1920.jpg

Energetikos ministerija parengė naujos 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas II“, projektų atrankos kriterijų nustatymo projektą ir kviečia suinteresuotas šalis teikti pastabas.

Pagal naują 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas II“ numatoma remti „Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimą, didinant energijos vartojimo efektyvumą, kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.“

Iš viso planuojama skirti iki 12 896 200 eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Su projektu kviečiama susipažinti ES investicijų svetainėje.

Su nauja 04.3.1-VIPA-T-113 priemone „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ kviečiama susipažinti Energetikos ministro įsakymo projekte, kuris paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Pažymėtina, kad šiam įsakymo projektui taip pat galima teikti pastabas.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki š. m. sausio 31 dienos.